Υπηρεσία Β΄ Τμηματος Χριστουγέννων 2015

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από 28/12/2015 έως 01/01/2016

Δευτέρα 28.12.2015

Πρόεδρος Υπηρεσίας:Μπαντουβάκη

Αυτ. Τριμελούς: Μπαντουβάκη – Βελεγράκη – Παπαδάκη

Αυτ. Μονομελούς: Μπαντουβάκη

Τρίτη 29.12.2015

Πρόεδρος Υπηρεσίας:Μπαντουβά

Αυτ. Τριμελούς: Μπαντουβά – Καραγιάννη – Παπαδάκη

Αυτ. Μονομελούς: Παπαδάκη

Τετάρτη 30.12.2015

Πρόεδρος Υπηρεσίας:Βελεγράκη

Αυτ. Τριμελούς: Μπαντουβά - Βελεγράκη - Καραγιάννη

Αυτ. Μονομελούς: Βελεγράκη

Πέμπτη 31.12.2015

Πρόεδρος Υπηρεσίας:Καραγιάννη

Αυτ. Τριμελούς: Χαλκιαδάκη – Καραγιάννη - Παπαδάκη

Αυτ. Μονομελούς: Καραγιάννη

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

Όλοι οι δικαστές του Τμήματος με Πρόεδρο την κ. Μπαντουβά

Ηράκλειο 11 Δεκεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Μαρία Μπαντουβά