Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιανουάριος 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

(Από 7/1/2016 έως και 31/1/2016)

 

ΠΕΜΠΤΗ 7-1-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη- Βελεγράκη-Καρτσακλής

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα -Μεγαπάνος -Παπαδημητρίου

Αναπλ: Αθανασιάδη -Σπυριδάκη -Καφύρας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπέλλου

Αναπλ: Καφύρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας :ΦωστηρίδουΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-1-2016:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ : Μπαντουβά-Χαλκιαδάκη-Καρτσακλής

Αναπλ: Αθανασιάδη- Σπυριδάκη –Καφύρας

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Α’ Τμήμα : Μπαντουβά- Χαλκιαδάκη- Καρτσακλής-Παπαδάκη

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ : Μπαντουβάκη- Καφύρας

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ: Καραγιάννη-Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας :ΜπαχαντάκηΣΑΒΒΑΤΟ 9-1-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαντουβάκη -Σπυριδάκη -Παπαδημητρίου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΣπυριδάκηΔΕΥΤΕΡΑ 11-1-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη –Δαμιανάκη- Σπυριδάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη –Βελεγράκη- Καφύρας

Αναπλ: Μπαχαντάκη- Γκιόγκη -Παπαδημητρίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ. : Παπαδημητρίου

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Καρτσακλής- Δαγκάκη- Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας:ΤσιώραΤΡΙΤΗ 12-1-2016:

ΜΟΔ : Τσιώρα -Καρτσακλής -Παπαδημητρίου

Αναπλ. ΜΟΔ: Αθανασιάδη- Δαγκάκη -Κουτράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Μπέλλου- ΜΗΛΑΚΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Δαμιανάκη- Καφύρας- Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΤΕΤΑΡΤΗ 13-1-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδημητρίου

Αναπλ: Μεγαπάνος

ΕΦΕΣΕΙΣ: Μπαχαντάκη- Μπαντουβάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Γκιόγκη- Βελεγράκη- Καφύρας- Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔαμιανάκηΠΕΜΠΤΗ 14-1-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Φωστηρίδου- Μπέλλου -Παπαδημητρίου

Αναπλ: Δέτση- Γκιόγκη- Καραγιάννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαγκάκη

Αναπλ: Καραγιάννη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-1-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Γκιόγκη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΦωστηρίδουΣΑΒΒΑΤΟ 16-1-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπούρα -Μεγαπάνος -Παπαδάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜεγαπάνοςΔΕΥΤΕΡΑ 18-1-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη –Γκιόγκη -Κουτράκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά- Μπούρα- Καραγιάννη

Αναπλ: Μπαντουβάκη -Δαμιανάκη -Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάκηΤΡΙΤΗ 19-1-2016:

ΜΟΔ : Φωστηρίδου –Μπούρα- Μεγαπάνος

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη- Δαγκάκη-Κουτράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-1-2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουτράκη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μπούρα- Δαμιανάκη- Καρτσακλής-Παπαδάκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ :Χαλκιαδάκη-Σπυριδάκη-Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΠΕΜΠΤΗ 21-1-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη -Μπέλλου -Δαγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση- Γκιόγκη- Κουτράκη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη –Βελεγράκη- Μεγαπάνος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπούρα

Αναπλ: Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΒελεγράκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-1-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Δαμιανάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Β’ Τμήμα : Τσιώρα- Μπαντουβάκη- Βελεγράκη- Σπυριδάκη- Καφύρας και Καραγιάννη-Μπέλλου για τις υποθέσεις του οικογενειακού

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ :Γκιόγκη-Παπαδημητρίου

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ :Καραγιάννη-Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπούραΣΑΒΒΑΤΟ 23-1-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη -Μπέλλου -Δαγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Δαγκάκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-1-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά –Μπούρα- Καραγιάννη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη –Δαμιανάκη- Παπαδάκη

Αναπλ: Φωστηρίδου –Καρτσακλής- Καφύρας

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ : Μπαντουβάκη- Βελεγράκη- Κουτράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚαρτσακλήςΤΡΙΤΗ 26-1-2016:

ΜΟΔ : Δέτση- Δαμιανάκη -Παπαδάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαντουβά -Καραγιάννη -Σπυριδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μεγαπάνος

Αναπλ: Καρτσακλής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Μπούρα- Βελεγράκη- Καρτσακλής

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Γκιόγκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη-Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας:ΤσιώραΤΕΤΑΡΤΗ 27-1-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καφύρας

Αναπλ: Βελεγράκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπούρα- Δαμιανάκη -Κουτράκη-Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚαραγιάννηΠΕΜΠΤΗ 28-1-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση- Μεγαπάνος –Καφύρας

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη- Σπυριδάκη –Δαγκάκη

Αναπλ: Μπαντουβά -Μπούρα -Μπέλλου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπέλλουΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-1-2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΣΑΒΒΑΤΟ 30-1-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Αθανασιάδη- Σπυριδάκη- Καφύρας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καφύρας 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 7-1-2016 έως 19-1-2016 το Β’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Φωστηρίδου

Από 20-1-2016 έως 31-1-2016 το Α’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Μπαχαντάκη

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 28 Δεκεμβρίου 2015

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών