Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 18-12-2015

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 226

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2016 ως εξής:

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

11-1-2016

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

Δημοσιεύσεις διαθηκών

 

 

Χατζηδάκη

Τζουλάκη

Μάμου

 

Τζουλάκη

Μάμου

 

12-1-2016

Ηρακλείου

Τακτική-Εργατικές

 

 

 

 

 

 

 

Φραντζεσκάκης

Βασιλειάδη

Κελαράκη

Καρανικόλα

13-1-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδ. συμβιβασμών

 

 

Αποστολάκη

Μεταξάκη

Τζουλάκη

14-1-2016

Μοιρών

προανακρίσεις-επικυρώσεις προδ. συμβιβ.

 

 

Φραντζεσκάκης

15-1-2016

Πύργου

Πολιτικές

 

Σουλιωτάκης

 

18-1-2016

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

Δημοσιεύσεις διαθηκών

 

 

Φραντζεσκάκης

Σουλιωτάκης

Καρανικόλα

 

Σουλιωτάκης

Καρανικόλα

19-1-2016

Ηρακλείου

Τακτική-Εργατικές-Υπερχρεωμένα

 

 

Μόνο Υπερχρεωμένα

 

 

Χατζηδάκη

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

 

Μεταξάκη

Μάμου

19-1-2016

Μοιρών

Πολιτικές

 

Αποστολάκη

 

20-1-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδ. συμβιβασμών

 

 

Φραντζεσκάκης

Βιτσεντζάκη

Μάμου

22-1-2016

Καστελίου

Πολιτικές

 

 

Μάμου

 

22-1-2016

Πύργου

προανακρίσεις-επικυρώσεις προδ. συμβιβ

 

 

 

Καρανικόλα

26-1-2016

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

 

 

 

 

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

Τζουλάκη

26-1-2016

Πύργου

Πταίσματα (αγροτικά)

 

 

Μεταξάκη

27-1-2016

Μοιρών

Πταίσματα

(αγροτικά)

 

 

Μάμου

27-1-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδ. συμβιβασμών

 

 

Χατζηδάκη

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

 

28-1-2016

Μοιρών

προανακρίσεις-επικυρώσεις προδ. συμβιβ

 

 

Κελαράκη

29-1-2016

Καστελίου

προανακρίσεις-επικυρώσεις προδ. συμβιβ

 

 

Σουλιωτάκης

1-2-2016

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

Δημοσιεύσεις διαθηκών

 

 

Αποστολάκη

Κελαράκη

Καρανικόλα

 

Κελαράκη

Καρανικόλα

2-2-2016

Ηρακλείου

Τακτική-Εργατικές-

 

 

 

 

Βασιλειάδη

Πολυδωράκη

Μεταξάκη

Μάμου

3-2-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδ. συμβ

 

 

 

Αποστολάκη

Τζουλάκη

Καρανικόλα

5-2-2016

Καστελίου

Πολιτικές

 

 

Τζουλάκη

8-2-2016

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

Δημοσιεύσεις διαθηκών

 

 

 

 

 

 

Βασιλειάδη

Πολυδωράκη

Τζουλάκη

 

Πολυδωράκη

Τζουλάκη

9-2-2016

Ηρακλείου

Τακτική-Εργατικές- Υπερχρεωμένα

 

 

Μόνο

Υπερχρεωμένα

 

 

 

Χατζηδάκη

Αποστολάκη

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

 

Φραντζεσκάκης

Πολυδωράκη

9-2-2016

Μοιρών

Πολιτικές

 

 

Καρανικόλα

10-2-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδ. συμβ

 

 

 

Βασιλειάδη

Πολυδωράκη

Μεταξάκη

 

11-2-2016

Μοιρών

προανακρίσεις-επικυρώσεις προδ. συμβιβ

 

 

Αποστολάκη

15-2-2016

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

Δημοσιεύσεις διαθηκών

 

 

Χατζηδάκη

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

 

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

16-2-2016

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

 

Βασιλειάδη

Βιτσεντζάκη

Μάμου

 

17-2-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδικ. Συμβιβ-

 

 

Πολυδωράκη

Σουλιωτάκης

Μάμου

 

17-2-2016

Μοιρών

Πταίσματα

(κοινά)

 

Κελαράκη

19-2-2016

Καστελίου

Πταίσματα-προανακρίσεις

 

Τζουλάκη

19-2-2016

Πύργου

Προανακρίσεις-επικυρώσεις πρ. οδ. συμβ

 

 

Βιτσεντζάκη

22-2-2016

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

Δημοσιεύσεις διαθηκών

 

 

Αποστολάκη

Πολυδωράκη

Βιτσεντζάκη

 

Πολυδωράκη

Βιτσεντζάκη

23-2-2016

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

 

 

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

23-2-2016

Μοιρών

Πολιτικές

 

 

Μεταξάκη

23-2-2016

Πύργου

Πταίσματα

(κοινά)

 

 

Φραντζεσκάκης

24-2-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδικ. Συμβιβ-

 

 

 

Χατζηδάκη

Βασιλειάδη

Κελαράκη

25-2-2016

Μοιρών

Προανακρίσεις-επικυρώσεις πρ. συμβ.

 

 

Πολυδωράκη

 

26-2-2016

Καστελίου

Προανακρίσεις-επικυρώσεις πρ. συμβ.

 

 

Βασιλειάδη

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

7-1-2016

Κελαράκη

Τζουλάκη

8-1-2016

Βασιλειάδη

Τζουλάκη

9-1-2016

-------------------

Μεταξάκη

10-1-2016

----------------------

Σουλιωτάκης

11-1-2016

Μεταξάκη

Κελαράκη

12-1-2016

Βασιλειάδη

Τζουλάκη

13-1-2016

Μάμου

Καρανικόλα

14-1-2016

Αποστολάκη

Πολυδωράκη

15-1-2016

Πολυδωράκη

Καρανικόλα

16-1-2016

-----------

Αποστολάκη

17-1-2016

--------------

Αποστολάκη

18-1-2016

Χατζηδάκη

Πολυδωράκη

19-1-2016

Μεταξάκη

Πολυδωράκη

20-1-2016

Πολυδωράκη

Κελαράκη

21-1-2016

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

22-1-2016

Βιτσεντζάκη

Πολυδωράκη

23-1-2016

--------------

Μεταξάκη

24-1-2016

----------------

Μεταξάκη

25-1-2016

Τζουλάκη

Πολυδωράκη

26-1-2016

Χατζηδάκη

Μάμου

27-1-2016

Πολυδωράκη

Βασιλειάδη

28-1-2016

Φραντζεσκάκης

Καρανικόλα

29-1-2016

Αποστολάκη

Μάμου

30-1-2016

-----------------

Φραντζεσκάκης

31-1-2016

-----------------

Φραντζεσκάκης

1-2-2016

Μεταξάκη

Βασιλειάδη

2-2-2016

Τζουλάκη

Κελαράκη

3-2-2016

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

4-2-2016

Χατζηδάκη

Μάμου

5-2-2016

Σουλιωτάκης

Φραντζεσκάκης

6-2-2016

--------------

Μεταξάκη

7-2-2016

----------------

Αποστολάκη

8-2-2016

Αποστολάκη

Καρανικόλα

9-2-2016

Μάμου

Βασιλειάδη

10-2-2016

Βασιλειάδη

Κελαράκη

11-2-2016

Φραντζεσκάκης

Μάμου

12-2-2016

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

13-2-2016

--------------

Μεταξάκη

14-2-2016

----------------

Σουλιωτάκης

15-2-2016

Καρανικόλα

Μάμου

16-2-2016

Τζουλάκη

Καρανικόλα

17-2-2016

Βιτσεντζάκη

Φραντζεσκάκης

18-2-2016

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

19-2-2016

Χατζηδάκη

Αποστολάκη

20-2-2016

--------------

Τζουλάκη

21-2-2016

--------------

Σουλιωτάκης

22-2-2016

Καρανικόλα

Τζουλάκη

23-2-2016

Μάμου

Βιτσεντζάκη

24-2-2016

Βιτσεντζάκη

Βασιλειάδου

25-2-2016

Φραντζεσκάκης

Βιτσεντζάκη

26-2-2016

Αποστολάκη

Σουλιωτάκης

27-2-2016

--------------

Σουλιωτάκης

28-2-2016

---------------

Αποστολάκη

29-2-2016

Μάμου

Φραντζεσκάκης

 

 

 

 

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος : α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών