Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016ΔΕΥΤΕΡΑ 1-2-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Φωστηρίδου – Βελεγράκη -Παπαδάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση – Καραγιάννη – Κουτράκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη – Γκιόγκη – Μεγαπάνος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καφύρας

Αναπλ. : Μεγαπάνος

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ :Δαμιανάκη -Καρτσακλής-Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 2-2-2016:

Έναρξη ΜΟΔ –ΜΟΔ : Τσιώρα – Καρτσακλής – Παπαδημητρίου

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη – Καφύρας – Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Παπαδάκη-Κουτράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΒελεγράκηΤΕΤΑΡΤΗ 3-2-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαντουβάκη

Αναπλ: Κουτράκη

ΕΦΕΣΕΙΣ: Μπαχαντάκη -Μπούρα

ΤΑΚΤΙΚΗ –ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη -Κουτράκη-Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Φωστηρίδου

ΠΕΜΠΤΗ 4-2-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα – Σπυριδάκη – Παπαδημητρίου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα – Μπέλλου – Δαγκάκη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη – Δαμιανάκη – Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουτράκη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Γκιόγκη

Αναπλ: Δαμιανάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔαμιανάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-2-2016:

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Γκιόγκη – Μεγαπάνος – Καρτσακλής

Αναπλ: Δαμιανάκη – Βελεγράκη – Δαγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Δαγκάκη

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ: Καραγιάννη-Μπέλλου

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπούραΣΑΒΒΑΤΟ 6-2-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Αθανασιάδη – Μεγαπάνος - Παπαδάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜεγαπάνοςΔΕΥΤΕΡΑ 8-2-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά – Μπαντουβάκη – Μεγαπάνος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Γκιόγκη – Καφύρας

Αναπλ: Μπούρα – Μπέλλου-Παπαδημητρίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΤΡΙΤΗ 9-2-2016:

ΜΟΔ : Φωστηρίδου – Μπούρα -Μπέλλου

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαντουβά – Χαλκιαδάκη- Βελεγράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδημητρίου

Αναπλ: Καραγιάννη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάκηΤΕΤΑΡΤΗ 10-2-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαντουβάκη

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Δαμιανάκη-Καρτσακλής-Παπαδάκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη-Σπυριδάκη-Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΠΕΜΠΤΗ 11-2-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Δαμιανάκη - Καρτσακλής

Αναπλ: Μπαντουβά – Σπυριδάκη- Παπαδημητρίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-2-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Μπέλλου

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Γ’ Τμήμα (Φωστηρίδου- Μπούρα- Γκιόγκη- Μεγαπάνος-Δαγκάκη-Παπαδημητρίου)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπέλλουΣΑΒΒΑΤΟ 13-2-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη– Δαμιανάκη –Παπαδημητρίου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠαπαδημητρίουΔΕΥΤΕΡΑ 15-2-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Δαγκάκη-Παπαδημητρίου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά – Σπυριδάκη -Παπαδάκη

Αναπλ: Αθανασιάδη – Μεγαπάνος –Καρτσακλής

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ : Μπούρα- Γκιόγκη- Καφύρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚαρτσακλήςΤΡΙΤΗ 16-2-2016:

ΜΟΔ : Μπαντουβά – Χαλκιαδάκη -Σπυριδάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Τσιώρα – Δαμιανάκη- Καραγιάννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπέλλου

Αναπλ: Καραγιάννη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ : Μπαντουβάκη- Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤσιώραΤΕΤΑΡΤΗ 17-2-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Μπαντουβάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπαντουβάκη - Καφύρας-Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπούραΠΕΜΠΤΗ 18-2-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση – Μπέλλου - Καφύρας

 

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Φωστηρίδου – Δαμιανάκη – Μεγαπάνος

Αναπλ: Τσιώρα – Καρτσακλής –Κουτράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Καρτσακλής

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-2-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σπυριδάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Α’ ΤΜΗΜΑ (Μπαντουβά-Χαλκιαδάκη- Δαμιανάκη- Καρτσακλής-Παπαδάκη)

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ :Καραγιάννη-Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΣΑΒΒΑΤΟ 20-2-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπούρα – Σπυριδάκη – Καρτσακλής

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΣπυριδάκηΔΕΥΤΕΡΑ 22-2-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Βελεγράκη -Καραγιάννη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Μπαντουβάκη – Καρτσακλής

Αναπλ: Δέτση – Γκιόγκη – Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

ΤΡΙΤΗ 23-2-2016:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη –Καφύρας- Δαγκάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Φωστηρίδου – Μπαντουβάκη – Σπυριδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουτράκη

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη-Μπέλλου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Γκιόγκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάκηΤΕΤΑΡΤΗ 24-2-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καφύρας

Αναπλ: Γκιόγκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη-Δαγκάκη-Κουτράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚαραγιάννηΠΕΜΠΤΗ 25-2-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα – Δαμιανάκη -Κουτράκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα – Βελεγράκη – Δαγκάκη

Αναπλ: Φωστηρίδου –Καφύρας-Παπαδημητρίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μεγαπάνος

Αναπλ: Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΦωστηρίδουΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-2-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Καραγιάννη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Β’ ΤΜΗΜΑ (Τσιώρα- Μπαντουβάκη –Βελεγράκη -Σπυριδάκη-Καφύρας- Κουτράκη, επίσης συμμετέχουν οι Δικαστές του Οικογενειακού Καραγιάννη-Μπέλλου για τα αποκτήματα)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔαμιανάκηΣΑΒΒΑΤΟ 27-2-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαχαντάκη – Μεγαπάνος – Δαγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜεγαπάνοςΔΕΥΤΕΡΑ 29-2-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη – Γκιόγκη- Σπυριδάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιώρα

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-2-2016 έως 14-2-2016 το A’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Μπαντουβά

Από 15-2-2016 έως 29-2-2016 το B’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Τσιώρα

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 26 Ιανουαρίου 2016

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών