Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Μάρτιος-Απρίλιος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 22 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 20/2016

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες Μάρτιο Απρίλιο 2016 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

1-3-2016

Ηρακλείου

Τακτική – Εργατικές

(75 + 11)

Χατζηδάκη

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

Καρανικόλα

2-3-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(52)

 

Αποστολάκη

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

Μάμου

 

4-3-2016

 

Καστελίου

 

 

Πταίσματα κοινά – Προανάκριση

 

 

Βασιλειάδη

 

 

7-3-2016

 

 

 

 

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(37+ 2 +15)

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

Μάμου

8-3-2016

 

 

 

Μοιρών

 

Πολιτικές Υποθέσεις

(26)

Αποστολάκη

 

8-3-2016

 

 

 

 

Ηρακλείου

Τακτική – Εργατικές-

(41+11)

Φραντζεσκάκης

Πολυδωράκη

Κελαράκη

 

Υπερχρεωμένα

(41)

 

 

Χατζηδάκη

Τζουλάκη

Μάμου

9-3-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(51)

 

Χατζηδάκη

Βασιλειάδη

Βιτσεντζάκη

Καρανικόλα

10-3-2016

Μοιρών

Προανάκριση –

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Φραντζεσκάκης

 

11-3-2016

Καστελίου

Πολιτικές Υποθέσεις (23)

 

Βασιλειάδη

 

11-3-2016

Πύργου

Προανάκριση –

Επικ.

Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Σουλιωτάκης

15-3-2016

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα (47)

 

 

 

Χαστζηδάκη

Πολυδωράκη

Βιτσεντζάκη

16-3-2016

Μοιρών

Αγροτικά Πταίσματα –

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Βιτσεντζάκη

16-3-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(50)

Βασιλειάδη

Πολυδωράκη

Κελαράκη

Καρανικόλα

17-3-2016

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (25)

 

Αποστολάκη

Βιτσεντζάκη

18-3-2016

Πύργου

Πολιτικές Υποθέσεις (24)

 

Βιτσεντζάκη

18-3-2016

Καστέλι

Προανάκριση-

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Μεταξάκη

21-3-2016

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(40 +1 +2)

 

Χατζηδάκη

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

22-3-2016

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές (56)

 

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

22-3-2016

Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις (23)

 

Σουλιωτάκης

23-3-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(48)

Φραντζεσκάκης

Βιτσεντζάκη

Μάμου

Καρανικόλα

 

24-3-2016

Μοιρών

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Πολυδωράκη

30-3-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(48)

 

Αποστολάκη

Μεταξάκη

Κελαράκη

Τζουλάκη

31-3-2016

Μοιρών

Προανάκριση-

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Αποστολάκη

1-4-2016

Καστελλίου

Πολιτικές Υποθέσεις

 

Τζουλάκη

4-4-2016

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(36 +1 +0)

 

Μεταξάκη

Κελαράκη

Τζουλάκη

5-4-2016

Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις (22)

Καρανικόλα

5-4-2016

Ηρακλείου

Τακτική – εργατικές

(71 + 9)

 

 

Αποστολάκη

Μεταξάκη

Βιτσεντζάκη

Μάμου

6-4-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(46)

 

Χατζηδάκη

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

Καρανικόλα

7-4-2016

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

(28)

 

Βασιλειάδη

Πολυδωράκη

8-4-2016

 

 

 

 

Καστελίου

 

 

 

 

Πταίσματα (δασικά – αγροτικά) Προανάκριση

 

Τζουλάκη

 

 

 

 

8-4-2016

Πύργου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Μεταξάκη

11-4-2016

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(35 +0 +0)

 

Φραντζεσκάκης

Μεταξάκη

Βιτσεντζάκη

11-4-2016

Μοιρών

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Καρανικόλα

12-4-2016

Ηρακλείου

Τακτική – Εργατικές (34+0)

 

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

Υπερχρεωμένα (41)

 

 

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

Καρανικόλα

13-4-2016

Μοιρών

Κοινά Πταίσματα

Κελαράκη

 

13-4-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(49)

 

Χατζηδάκη

Φραντζεσκάκης

Πολυδωράκη

Σουλιωτάκης

 

14-4-2016

Μοιρών

Προανάκριση-

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

 

Μάμου

15-4-2016

Καστελίου

Πολιτικές Υποθέσεις (19)

 

Μάμου

15-4-2016

Πύργου

Πολιτικές Υποθέσεις (5 μόνο Υπερχρεωμένα)

Μεταξάκη

18-4-2016

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(35 + 0 + 0)

 

Βασιλειάδη

Πολυδωράκη

Καρανικόλα

19-4-2016

Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις (25)

 

Κελαράκη

19-4-2016

 

 

Ηρακλείου

 

 

Αυτοκίνητα (46)

 

 

 

Αποστολάκη

Σουλιωτάκης

Καρανικόλα

 

 

20-4-2016

 

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(50)

Αποστολάκη

Βασιλειάδη

Πολυδωράκη

Μάμου

22-4-2016

Καστελλίου

Προανάκριση-

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

 

Τζουλάκη

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1-3-2016

Αποστολάκη

Βασιλειάδη

2-3-2016

Πολυδωράκη

Βασιλειάδη

3-3-2016

Βιτσεντζάκη

Μεταξάκη

4-3-2016

Πολυδωράκη

Μεταξάκη

5-3-2016

-------------------

Φραντζεσκάκης

6-3-2016

------------------

Φραντζεσκάκης

7-3-2016

Βασιλειάδη

Μεταξάκη

8-3-2016

Μεταξάκη

Βιτσεντζάκη

9-3-2016

Μεταξάκη

Τζουλάκη

10-3-2016

Μεταξάκη

Βασιλειάδη

11-3-2016

Κελαράκη

Μεταξάκη

12-3-2016

--------------------------

Μεταξάκη

13-3-2016

--------------------------

Σουλιωτάκης

14-3-2016

-------------------------

Καρανικόλα

 

15-3-2016

Τζουλάκη

Καρανικόλα

16-3-2016

Τζουλάκη

Μάμου

17-3-2016

Πολυδωράκη

Καρανικόλα

18-3-2016

Φραντζεσκάκης

Τζουλάκη

19-3-2016

-------------------------

Κελαράκη

20-3-2016

--------------------------------

Αποστολάκη

21-3-2016

Βιτσεντζάκη

Μάμου

22-3-2016

Καρανικόλα

Κελαράκη

23-3-2016

Αποστολάκη

Τζουλάκη

24-3-2016

Βασιλειάδη

Βιτσεντζάκη

25-3-2016

-------------------------

Βιτσεντζάκη

26-3-2016

------------------------

Τζουλάκη

27-3-2016

----------------------------

Αποστολάκη

28-3-2016

Χατζηδάκη

Καρανικόλα

29-3-2016

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

30-3-2016

Καρανικόλα

Μάμου

31-3-2016

Βασιλειάδη

Μάμου

1-4-2016

Σουλιωτάκης

Μάμου

2-4-2016

----------------------------

Σουλιωτάκης

3-4-2016

---------------------

Σουλιωτάκης

4-4-2016

Καρανικόλα

Βιτσεντζάκη

5-4-2016

Αποστολάκη

Πολυδωράκη

6-4-2016

Μάμου

Πολυδωράκη

7-4-2016

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

8-4-2016

Σουλιωτάκης

Φραντζεσκάκης

9-4-2016

----------------------------

Πολυδωράκη

10-4-2016

---------------------------

Αποστολάκη

11-4-2016

Τζουλάκη

Βασιλειάδη

12-4-2016

Μάμου

Πολυδωράκη

13-4-2016

Βιτσεντζάκη

Καρανικόλα

14-4-2016

Χατζηδάκη

Πολυδωράκη

15-4-2016

Σουλιωτάκης

Αποστολάκη

16-4-2016

----------------------------

Σουλιωτάκης

17-4-2016

--------------------------------

Σουλιωτάκης

18-4-2016

Μάμου

Φραντζεσκάκης

19-4-2016

Βασιλειάδη

Τζουλάκη

20-4-2016

Κελαράκη

Φραντζεσκάκης

21-4-2016

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

22-4-2016

Χατζηδάκη

Κελαράκη

23-4-2016

-----------------------

Βασιλειάδη

24-4-2016

---------------------------

Αποστολάκη

 

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος : α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος πρωτοδικών