Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 1-3-2016:

Έναρξη ΜΟΔ –ΜΟΔ : Τσιώρα –Μπούρα – Παπαδάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη –Βελεγράκη-Μεγαπάνος

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσιώρα-Μπούρα-Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπέλλου

Αναπλ: Μεγαπάνος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Μπαντουβάκη-Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΤΕΤΑΡΤΗ 2-3-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπούρα-Βελεγράκη-Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαγκάκη

Αναπλ: Παπαδημητρίου

ΕΦΕΣΕΙΣ: Μπαχαντάκη -Μπούρα

ΤΑΚΤΙΚΗ –ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Παπαδάκη -Κουτράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤσιώραΠΕΜΠΤΗ 3-3-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά – Μπέλλου-Κουτράκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα – Δαμιανάκη -Παπαδάκη

Αναπλ: Μπούρα –Βελεγράκη-Καφύρας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Καφύρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπούραΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-3-2016:

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Γκιόγκη – Μεγαπάνος – Παπαδημητρίου

Αναπλ: Δαμιανάκη – Μπέλλου-Κουτράκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Κουτράκη

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ: Καραγιάννη-Μπέλλου

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Μπούρα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔαμιανάκηΣΑΒΒΑΤΟ 5-3-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαχαντάκη-Σπυριδάκη-Καφύρας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚαφύραςΔΕΥΤΕΡΑ 7-3-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Φωστηρίδου-Καραγιάννη-Παπαδημητρίου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση-Βελεγράκη-Καφύρας

Αναπλ: Μπαντουβά-Μπαντουβάκη-Μπέλλου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Μπαντουβάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Μπαντουβάκη- Παπαδάκη -Κουτράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπέλλουΤΡΙΤΗ 8-3-2016:

ΜΟΔ : Μπαντουβά- Σπυριδάκη-Παπαδημητρίου

Αναπλ ΜΟΔ: Φωστηρίδου-Γκιόγκη-Μπέλλου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουτράκη

Αναπλ: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓκιόγκηΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Καραγιάννη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη-Καρτσακλής-Κουτράκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη-Σπυριδάκη-Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΦωστηρίδουΠΕΜΠΤΗ 10-3-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα-Καρτσακλής-Δαγκάκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη-Σπυριδάκη- Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-3-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουτράκη

Αναπλ: Δαγκάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Γ’ Τμήμα (Φωστηρίδου- Μπούρα- Γκιόγκη- Μεγαπάνος-Δαγκάκη-Παπαδημητρίου)

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Καφύρας

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ : Καραγιάννη-Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΣΑΒΒΑΤΟ 12-3-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Φωστηρίδου-Βελεγράκη-Μεγαπάνος

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μεγαπάνος(ΚΑΘΑΡΗ) ΔΕΥΤΕΡΑ 14-3-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Φωστηρίδου-Μεγαπάνος-Καφύρας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : ΜεγαπάνοςΤΡΙΤΗ 15-3-2016:

ΜΟΔ : Δέτση-Καραγιάννη-Καρτσακλής

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη-Μπούρα-Κουτράκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Δέτση-Καραγιάννη-Καρτσακλής

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαντουβάκη

Αναπλ: Κουτράκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ : Βελεγράκη- Καφύρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΦωστηρίδουΤΕΤΑΡΤΗ 16-3-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Δέτση-Καρτσακλής-Παπαδημητρίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Παπαδημητρίου

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπούρα-Δαμιανάκη-Καφύρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΠΕΜΠΤΗ 17-3-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη-Γκιόγκη-Μεγαπάνος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη-Μπαντουβάκη-Σπυριδάκη

Αναπλ: Αθανασιάδη-Βελεγράκη-Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Βελεγράκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-3-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καφύρας

Αναπλ. Γκιόγκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Α’ ΤΜΗΜΑ (Μπαντουβά-Χαλκιαδάκη- Δαμιανάκη- Καρτσακλής-Παπαδάκη)

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Παπαδημητρίου

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ :Καραγιάννη-Μπέλλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-3-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη-Γκιόγκη-Δαγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΔαγκάκηΔΕΥΤΕΡΑ 21-3-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα-Βελεγράκη-Καφύρας

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα-Καραγιάννη-Μπέλλου

Αναπλ: Χαλκιαδάκη-Μεγαπάνος-Καρτσακλής

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ :Δαμιανάκη- Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΤΡΙΤΗ 22-3-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδημητρίου

Αναπλ: Δαμιανάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΒελεγράκηΤΕΤΑΡΤΗ 23-3-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μεγαπάνος

Αναπλ: Καφύρας

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Δαμιανάκη-Καρτσακλής-Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάκηΠΕΜΠΤΗ 24-3-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση- Δαμιανάκη -Παπαδάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά-Μεγαπάνος-Δαγκάκη

Αναπλ: Τσιώρα-Γκιόγκη-Καρτσακλής

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπέλλου

Αναπλ: Καρτσακλής

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤσιώραΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-3-2016:

ΑΡΓΙΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)ΣΑΒΒΑΤΟ 26-3-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Αθανασιάδη-Σπυριδάκη-Μπέλλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΣπυριδάκηΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2016:

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη-Μπαντουβάκη-Σπυριδάκη

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη-Καρτσακλής-Κουτράκη

Αναπλ. Δέτση-Καραγιάννη-Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΤΡΙΤΗ 29-3-2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαγκάκη

Αναπλ. : Μπαντουβάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη-Μπέλλου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : Γκιόγκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάκηΤΕΤΑΡΤΗ 30-3-2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ. : Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 31-3-2016

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Χαλκιαδάκη-Καραγιάννη-Κουτράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ. : Κουτράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραγιάννη

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-3-2016 έως 15-3-2016 το Γ’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Φωστηρίδου

Από 16-3-2016 έως 31-3-2016 το Α’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Μπαχαντάκη

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 25 Φεβρουαρίου 2016

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών