Υπηρεσίες Εφετείου Αν.Κρήτης Μάρτιος 2016

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2016

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/3/2016

Πρόεδροι: Ελένη Φραγκάκη, Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη: Όλοι οι Εφέτες

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ 2/3/2016

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Παρασκευή Κυραλέου- Ευγενία Μπιτσακάκη- Επαμ. Κουσκούκη- ΑΘ. Μπεσσή Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρίδημος Πρατικάκης

Α' αναπληρωματικό μέλος: Θεονύμφη Λυράκη

Β' αναπληρωματικό μέλος: ΒεργιτσάκηςΝικόλαος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 3/3/2016

Προεδρεύουσα: Θεονύμφη Λυράκη

Αναπληρωματική:Μερόπη Τζουγκαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 7/3/2016

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη: Αικατερίνη Παπαδάκη-Αθηνά Μπεσσή

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Νικόλαος Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Επαμεινωνδία Κουσκούκη

Μ.Ο.Ε. 9/3/2016

Πρόεδρος: Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη: Ευγενία Μπιτσακάκη-Αθηνά Μπεσσή

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

αναπληρωματικό μέλος: Παρ.Κυραλέου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 10/3/2016

Πρόεδρος: Μερόπη Τζαγκαράκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεονύμφη Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 11/3/2016

Προεδρεύων: Βεργιτσάκης Νικόλαος

Μέλη: Μπιτσακάκη Ευγενία - Επαμεινωνδία Κουσκούκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μπιτσακάκη Ευγενία

Αναπληρ. μέλος: Αικ.Παπαδάκη

Μ.Ο.Ε. 16/3/2016

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Παρασκευή Κυραλέου- Επαμεινωνδία Κουσκούκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρίδημος Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Αικατερίνη. Παπαδάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 18/3/2016

Προεδρεύων: Θεονύμφη Λυράκη

Μέλη: Παρασκευή Κυραλέου-Αικατερίνη Παπαδάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Παρασκευή Κυραλέου

Αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 21/3/2016

Προεδρεύων: Νικόλαος Βεργιτσάκης

Μέλη: Αικατερίνη Παπαδάκη - Αθηνά Μπεσσή

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θεονύμφη Λυράκη

Αναπληρωματικό μέλος: Επαμεινωνδία Κουσκούκη

Ηράκλειο 18-2-2017

Η Πρόεδρος Εφετών

 

Ελένη Φραγκάκη