Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Απρίλιος 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

(Από 1/4/2016 μέχρι 22/4/2016)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-4-2016:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ : Φωστηρίδου- Γκιόγκη-Σπυριδάκη

Αναπλ. : Δέτση- Δαμιανάκη- Καρτσακλής

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Γκιόγκη -Σπυριδάκη -Μεγαπάνος

Αναπλ: Δαμιανάκη- Καρτσακλής- Κουτράκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Φωστηρίδου-Καραγιάννη-Μπέλλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μεγαπάνος

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ : Κουτράκη

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ :Καραγιάννη-Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΦωστηρίδουΣΑΒΒΑΤΟ 2-4-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Φωστηρίδου- Μεγαπάνος -Παπαδάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜεγαπάνοςΔΕΥΤΕΡΑ 4-4-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :Φωστηρίδου- Καρτσακλής- Κουτράκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση -Καραγιάννη -Δαγκάκη

Αναπλ:Χαλκιαδάκη- Βελεγράκη -Σπυριδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μεγαπάνος

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ : Βελεγράκη- Δαμιανάκη-Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπούρα

ΤΡΙΤΗ 5-4-2016:

ΜΟΔ : Φωστηρίδου- Μεγαπάνος - Παπαδημητρίου

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη –Γκιόγκη- Κουτράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Κουτράκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ : Βελεγράκη – Καρτσακλής – Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας :ΓκιόγκηΤΕΤΑΡΤΗ 6-4-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΕΦΕΣΕΙΣ : Μπαχαντάκη- Μπούρα

ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ :Γκιόγκη- Καρτσακλής-Κουτράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας :ΤσιώραΠΕΜΠΤΗ 7-4-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση- Καραγιάννη- Παπαδάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά- Σπυριδάκη-Μπέλλου

Αναπλ: Φωστηρίδου –Δαμιανάκη- Μεγαπάνος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Μεγαπάνος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Γκιόγκη

Αναπλ: Δαμιανάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Δαμιανάκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-4-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδημητρίου

Αναπλ: Καραγιάννη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Β’ ΤΜΗΜΑ (Τσιώρα- Μπαντουβάκη-Σπυριδάκη-Καφύρας-Κουτράκη, επίσης συμμετέχουν οι Δικαστές του οικογενειακού Καραγιάννη και Μπέλλου για τις αντίστοιχες υποθέσεις)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΔέτσηΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη –Καφύρας-Παπαδημητρίου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠαπαδημητρίουΔΕΥΤΕΡΑ 11-4-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη -Μπαντουβάκη -Παπαδημητρίου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα- Βελεγράκη- Μεγαπάνος

Αναπλ: Μπαντουβά -Καραγιάννη-Καρτσακλής

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καφύρας

Αναπλ: Καρτσακλής

Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΜπαντουβάΤΡΙΤΗ 12-4-2016:

ΜΟΔ : Δέτση -Σπυριδάκη -Καφύρας

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαντουβά- Μπαντουβάκη- Παπαδημητρίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Παπαδημητρίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη-Μπέλλου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : Γκιόγκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΜπαντουβάκηΤΕΤΑΡΤΗ 13-4-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Μπαντουβάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μπαντουβάκη- Δαμιανάκη-Παπαδάκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη-Σπυριδάκη-Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 14-4-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα-Γκιόγκη- Μπέλλου

Αναπλ: Μπαντουβά- Δαμιανάκη- Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαγκάκη

Αναπλ: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΒελεγράκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-4-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαντουβάκη

Αναπλ: Γκιόγκη

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ- ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ : Καραγιάννη-Μπέλλου

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ :Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπούρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 16-4-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Αθανασιάδη- Σπυριδάκη-Μπέλλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΣπυριδάκηΔΕΥΤΕΡΑ 18-4-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα- Δαμιανάκη- Δαγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη –Καρτσακλής- Κουτράκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη- Μεγαπάνος- Καφύρας

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ : Μπούρα- Μπαντουβάκη-Καφύρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 19-4-2016:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη -Μπούρα -Μπέλλου

Αναπλ ΜΟΔ: Τσιώρα –Βελεγράκη- Δαγκάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Δαγκάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ : Γκιόγκη-Καφύρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας : ΤσιώραΤΕΤΑΡΤΗ 20-4-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαντουβάκη

Αναπλ: Δαμιανάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ :Βελεγράκη- Δαμιανάκη-Καφύρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Φωστηρίδου

ΠΕΜΠΤΗ 21-4-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Μπαντουβά- Βελεγράκη- Καφύρας

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα- Μπαντουβάκη- Παπαδάκη

Αναπλ: Αθανασιάδη -Σπυριδάκη -Μπέλλου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπέλλουΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-4-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καφύρας

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Γ’ ΤΜΗΜΑ (Φωστηρίδου- Μπούρα-Γκιόγκη-Μεγαπάνος-Δαγκάκη) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-4-2016 έως 11-4-2016 το Β’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Μπαντουβά

Από 12-4-2016 έως 22-4-2016 το Γ’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Τσιώρα

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 23 Μαρτίου 2016

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών