Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τμήμα Διακοπών Πάσχα 2016

Υπηρεσία Εισαγγελικών Λειτουργών για το ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ από 23 Απριλίου 2016 μέχρι και 8 Μαΐου 2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ.

 

 

 

Ημερομηνία

Υπηρεσία Εισαγγελέων

Υπηρεσία Αντεισαγγελέων

Υπηρεσία Ερευνών

23/4/2016 Σάββατο

-----

Πελεκάνου

 

24/4/2016 Κυριακή

-----

Πελεκάνου

 

25/4/2016 Δευτέρα

Σαριδάκη

Πελεκάνου

 

26/4/2016Τρίτη

Σαριδάκη

Καριεντίδου

 

27/4/2016 Τετάρτη

Σαριδάκη

Καριεντίδου

 

28/4/2016 Πέμπτη

Σαριδάκη

Γουρνιεζάκη

 

29/4/2016 Παρασκευή

-----

Γουρνιεζάκη

 

30/4/2016 Σάββατο

-----

Γουρνιεζάκη

 

1/5/2016 Κυριακή

-----

Μηλάκη

 

2/5/2016 Δευτέρα

-----

Μηλάκη

 

3/5/2016 Τρίτη

Πολιτάκη

Μηλάκη

 

4/5/2016 Τετάρτη

Πολιτάκη

Θεοφανίδης

 

5/5/2016 Πέμπτη

Πολιτάκη

Θεοφανίδης

 

6/5/2016 Παρασκευή

Πολιτάκη

Λαμπρινάκου

 

7/5/2016 Σάββατο

-----

Λαμπρινάκου

 

8/5/2016 Κυριακή

-----

Λαμπρινάκου

 

 

 

 

Ηράκλειο 21-3-2016

Η Διευθύνουσα την Εισαγγελία

 

 

 

Μαρία Πολιτάκη

Εισαγγελέας Πρωτοδικών