Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ά τμήμα διακοπών Πάσχα 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ 2016

{Από 23-4-2016 έως και 27-4-2016}

 

Σάββατο 23/4/2016

Αυτόφ. Τριμελ. : Τσιώρα – Σπυριδάκη – Μπέλλου

Αυτόφ. Μονομελ. : Σπυριδάκη

 

Μ. Δευτέρα 25/4/2016

Αυτόφ. Τριμελ. : Τσιώρα – Σπυριδάκη – Μπέλλου

Αυτόφ. Μονομελ. : Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου

 

Μ. Τρίτη 25/4/2016

Αυτόφ. Τριμελ. : Γκιόγκη – Καραγιάννη - Παπαδάκη

Αυτόφ. Μονομελ. : Γκιόγκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

 

Μ. Τετάρτη 25/4/2016

Αυτόφ. Τριμελ. : Γκιόγκη – Καραγιάννη - Παπαδάκη

Αυτόφ. Μονομελ. : Καραγιάννη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραγιάννη

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ από 23/04/2016 έως και 27/04/2016 :

Τσιώρα – Γκιόγκη – Καραγιάννη – Σπυριδάκη – Μπέλλου – Παπαδάκη

Ηράκλειο 13 Απριλίου 2016

Ευγενία Τσιώρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών