Προεκφωνήσεις Μάιος 2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δικαιοσύνης

Τηλ. : 2810306645 - 646

ΦΑΞ: 2810306648

 

 

 

Για το μήνα Μάιο 2016 θα συνεδριάσουν τα ακόλουθα Δικαστήρια:

Έδρες Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

Πολιτικά: 10-05-2016 στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

 

Ποινικά:

1) Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 09-05-2016 στην αίθουσα του ισογείου της πρώην αστυνομικής διεύθυνσης.

2) Πενταμελές Εφετείο 11-05-2016 στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

3) Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων 12-05-2016 στην αίθουσα του ισογείου της πρώην αστυνομικής διεύθυνσης.

4) Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων 13-05-2016 στην αίθουσα του ισογείου της πρώην αστυνομικής διεύθυνσης.

5) Μικτό Ορκωτό Εφετείο 18-05-2016 στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.

6) Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων 19-05-2016 στην αίθουσα του ισογείου της πρώην αστυνομικής διεύθυνσης.

7) Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων 20-05-2016 στην αίθουσα του ισογείου της πρώην αστυνομικής διεύθυνσης.

8) Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 23-05-2016 στην αίθουσα του ισογείου της πρώην αστυνομικής διεύθυνσης.

9) Μικτό Ορκωτό Εφετείο 25-05-2016 στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.

 

 

Έδρες Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Ποινικά

ΜΟΔΗ

 

10-05-2016 και Έναρξη Μ.Ο.Δ. Ηρακλείου (Στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς)

17-05-2016 (Στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς)

24-05-2016 (Στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς)

31-05-2016 (Στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς)

 

Τριμελές Πλημμελειοδικείο

 

09-05-2016 Α΄ και Β΄ Τριμελές

12-05-2016 Α΄ και Β΄ Τριμελές

16-05-2016 Α΄ και Β΄ Τριμελές

19-05-2016 Α΄ και Β΄ Τριμελές

23-05-2016 Α΄ και Β΄ Τριμέλες

26-05-2016 Α΄ και Β΄ Τριμελές

30-05-2016 Α΄ και Β΄ Τριμελές

 

Μονομελές Πλημμελειοδικείο

 

09-05-2016

10-05-2016

11-05-2016

12-05-2016

13-05-2016

17-05-2016

18-05-2016

19-05-2016

24-05-2016

25-05-2016

26-05-2016

27-05-2016

31-05-2016

 

Πολιτικά

Τακτική και Εκουσία Μονομελούς

Η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς

 

11-05-2016 Τακτική – Εκουσία – Εφέσεις και ανακοπές (κατά διατ. Πληρ. + εκτέλεσης)

13-05-2016 Συναινετικά

18-05-2016 Τακτική – Εκουσία και ανακοπές (κατά διατ. Πληρ. + εκτέλεσης)

20-05-2016 Συναινετικά

25-05-2016 Τακτική - Εκουσία και ανακοπές (κατά διατ. Πληρ. + εκτέλεσης)

31-05-2016 Κτηματολόγιο

 

 

Οικογενειακό Μονομελούς

Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς

31-05-2016

 

 

Τακτική και Εκουσία Πολυμελούς

Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς

 

13-05-2016

20-05-2016

27-05-2016 και Αποκτήματα γάμου (παλαιό οικογενειακό)

 

Ειδική Διαδικασία Μονομελούς

Η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς

πλην των εργατικών που γίνεται στο ακροατήριο του Μονομελούς

 

09-05-2016 Εργατικές

10-05-2016 Αυτοκίνητα

13-05-2016 Μισθωτικές και Διατροφές

18-05-2016 Απαλλοτριώσεις

20-05-2016 Μισθωτικές και Διατροφές

23-05-2016 Εργατικές

24-05-2016 Αυτοκίνητα

 

Ασφαλιστικά Μέτρα

Η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς

 

13-05-2016

27-05-2016

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο

Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς

 

18-05-2016

25-05-2016

 

Ηράκλειο 21 Απριλίου 2015

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών