Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Μάιος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 20 Απριλίου 2016

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 41/2016

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για το μήνα Μάιο 2016 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

9-5-2016

 

 

 

 

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(39+ 3 +2)

 1. Αποστολάκη

 2. Μεταξάκη

 3. Κελαράκη

10-5-2016

 

 

 

Μοιρών

 

Πολιτικές Υποθέσεις

(23)

Πολυδωράκη

10-5-2016

 

 

 

 

Ηρακλείου

Τακτική – Εργατικές

(71 +10)

 1. Αποστολάκη

 2. Κελαράκη

 3. Μάμου

 4. Καρανικόλα

11-5-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(60)

 

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Πολυδωράκη

 3. Κελαράκη

 4. Βιτσεντζάκη

 5. Μάμου

 

12-5-2016

Μοιρών

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Μεταξάκη

 

12-5-2016

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (25)

Φραντζεσκάκης

Καρανικόλα

 

13-5-2016

Πύργου

Πoλιτικές υποθέσεις (23)

 

Τζουλάκη

13-5-2016

Καστελίου

Πταίσματα κοινά - Προανακρίσεις

 

Καρανικόλα

16-5-2016

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(32+ 1 +6)

 

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Μεταξάκη

 3. Τζουλάκη

17-5-2016

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (41)

 

 1. Χατζηδάκη

 2. Βασιλειάδη

 3. Βιτσεντζάκη

17-5-2016

Ηρακλείου

Τακτική – εργατικές ( 26 + 1)

Σουλιωτάκης

18-5-2016

Μοιρών

Αγροτικά πταίσματα

 

Κελαράκη

18-5-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(48)

 

 1. Αποστολάκη

 2. Βιτσεντζάκη

 3. Μάμου

 4. Καρανικόλα

19-5-2016

Μοιρών

Προανάκριση - Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Φραντζεσκάκης

20-5-2016

 

 

 

 

 

Πύργου

 

 

 

 

 

Προανάκριση - Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(8)

 

Βιτσεντζάκη

 

20-5-2016

 

 

Καστελίου

Προανάκριση - Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Τζουλάκη

23-5-2016

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(37 +2 +10)

 

 1. Χατζηδάκη

 2. Βασιλειάδη

 3. Βιτσεντζάκη

24-5-2016

Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις (25)

 

Αποστολάκη

24-5-2016

Πύργου

Αγροτικά πταίσματα

 

Βασιλειάδη

 

24-5-2016

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

(44)

1. Πολυδωράκη

2. Σουλιωτάκης

3. Καρανικόλα

 

25-5-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών (59)

 

 

 1. Αποστολάκη

 2. Πολυδωράκη

 3. Μεταξάκη

 4. Κελαράκη

 5. Καρανικόλα

 

26-5-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις Προδικαστικών συμβιβασμών (56?)

 

 1. Χατζηδάκη

 2. Βασιλειάδη

 3. Σουλιωτάκης

 4. Τζουλάκη

 5. Μάμου(?)

 

26-5-2016

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (6)

Σουλιωτάκης

 

27-5-2016

Καστελίου

Πολιτικές υποθέσεις (26)

 

Μάμου

 

27-5-2016

Πύργου

Πολιτικές υποθέσεις (5 υπερχρεωμένα με τους προδικαστικούς τους)

 

Σουλιωτάκης

31-5-2016

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές (56)

 

 1. Μάμου

 2. Καρανικόλα

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

9-5-2016

Καρανικόλα

Μάμου

10-5-2016

Μεταξάκη

Φραντζεσκάκης

11-5-2016

Μεταξάκη

Καρανικόλα

12-5-2016

Χατζηδάκη

Πολυδωράκη

13-5-2016

Αποστολάκη

Κελαράκη

14-5-2016

………………………..

Μεταξάκη

15-5-2016

………………………..

Μεταξάκη

16-5-2016

Μάμου

Καρανικόλα

17-5-2016

Τζουλάκη

Καρανικόλα

18-5-2016

Σουλιωτάκης

Πολυδωράκη

19-5-2016

Χατζηδάκη

Βιτσεντζάκη

20-5-2016

Σουλιωτάκης

Μάμου

21-5-2016

…………………………..

Κελαράκη

22-5-2016

……………………………

Αποστολάκη

23-5-2016

Κελαράκη

Τζουλάκη

24-5-2016

Μάμου

Τζουλάκη

25-5-2016

Φραντζεσκάκης

Βιτσεντζάκη

26-5--2016

Βιτσεντζάκη

Φραντζεσκάκης

27-5-2016

Αποστολάκη

Βασιλειάδη

28-5-2016

……………………….

Σουλιωτάκης

29-5- 2016

……………………….

Σουλιωτάκης

30-5-2016

Βασιλειάδη

Αποστολάκη

31-5-2016

Πολυδωράκη

Βασιλειάδη

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος : α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών