Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάιος 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (Από 9/5/2016 μέχρι και 31/5/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 9-5-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη- Γκιόγκη- Μεγαπάνος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα -Καραγιάννη -Παπαδάκη

Αναπλ:Δέτση- Σπυριδάκη -Καρτσακλής

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Καρτσακλής

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Μπαντουβάκη- Καρτσακλής -Σχορετσανίτη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΤΡΙΤΗ 10-5-2016:

ΜΟΔ : Δέτση -Σπυριδάκη -Δαγκάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαντουβά- Καρτσακλής- Μασούρας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ:Μασούρας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Παπαδάκη-Πατσιά

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΤΕΤΑΡΤΗ 11-5-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Πατσιά

Αναπλ: Παπαδάκη

ΕΦΕΣΕΙΣ: Μπαχαντάκη- Μπούρα

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπαντουβάκη- Καρτσακλής-Κοκορόγιαννη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓκιόγκηΠΕΜΠΤΗ 12-5-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη- Μπαντουβάκη -Δαγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά -Καρτσακλής –Πατσιά

Αναπλ: Φωστηρίδου- Καραγιάννη -Μεγαπάνος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σχορετσανίτη

Αναπλ: Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπούραΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-5-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μεγαπάνος

Αναπλ: Κοκορόγιαννη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: Α’ Τμήμα [Μπαντουβά- Χαλκιαδάκη- Δαμιανάκη- Καρτσακλής-Παπαδάκη- Πατσιά]

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ: Καραγιάννη- Δαγκάκη

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ : Βελεγράκη –Μασούρας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάκηΣΑΒΒΑΤΟ 14-5-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Αθανασιάδη-Μεγαπάνος Σχορετσανίτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜεγαπάνοςΔΕΥΤΕΡΑ 16-5-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Φωστηρίδου –Βελεγράκη -Σχορετσανίτη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση- Μεγαπάνος- Κοκορόγιαννη

Αναπλ: Τσιώρα -Δαμιανάκη -Πατσιά

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤσιώραΤΡΙΤΗ 17-5-2016:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη -Δαμιανάκη –Μασούρας

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη- Μπαντουβάκη- Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΒελεγράκηΤΕΤΑΡΤΗ 18-5-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Μπαντουβάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη-Σχορετσανίτη- Πατσιά

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη-Σπυριδάκη-Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΦωστηρίδουΠΕΜΠΤΗ 19-5-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα -Δαμιανάκη -Σπυριδάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη –Γκιόγκη -Δαγκάκη

Αναπλ: Μπαντουβά -Βελεγράκη –Μασούρας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαντουβάκη

Αναπλ: Μασούρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβά

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-5-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σπυριδάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Β’ Τμήμα [Τσιώρα- Μπαντουβάκη- Βελεγράκη-Σπυριδάκη –-Σχορετσανίτη- Κοκορόγιαννη]

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ: Καραγιάννη-Δαγκάκη

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Παπαδάκη-Πατσιά

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔαμιανάκηΣΑΒΒΑΤΟ 21-5-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη –Γκιόγκη- Πατσιά

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠατσιάΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά -Παπαδάκη -Πατσιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη- Σπυριδάκη -Μασούρας

Αναπλ: Μπούρα- Δαγκάκη -Κοκορόγιαννη –

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Κοκορόγιαννη

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ : Γκιόγκη-Δαμιανάκη - Κοκορόγιαννη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάκηΤΡΙΤΗ 24-5-2016:

ΜΟΔ : Τσιώρα -Μπούρα -Παπαδάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Φωστηρίδου –Βελεγράκη- Σχορετσανίτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μασούρας

Αναπλ: Σχορετσαντίτη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Δαμιανάκη- Σχορετσανίτη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβά

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-5-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Μεγαπάνος

ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπούρα- Γκιουλμπαξιώτη-Μασούρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσιώρα

 

ΠΕΜΠΤΗ 26-5-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Μπούρα- Καρτσακλής –Κοκορόγιαννη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Φωστηρίδου –Βελεγράκη -Σχορετσανίτη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη -Καραγιάννη -Πατσιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαγκάκη

Αναπλ: Πατσιά

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚαραγιάννηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-5-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Δαγκάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Γ’ Τμήμα [Φωστηρίδου- Μπούρα – Γκιόγκη- Μεγαπάνος-Γκιουλμπαξιώτη- Μασούρας, επίσης συμμετέχουν οι δικαστές Καραγιάννη και Δαγκάκη για τις υποθέσεις του οικογενειακού ]

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΚαρτσακλήςΣΑΒΒΑΤΟ 28-5-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπούρα –Σπυριδάκη- Κοκορόγιαννη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΣπυριδάκηΔΕΥΤΕΡΑ 30-5-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση -Καραγιάννη –Μασούρας

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα- Μπαντουβάκη- Δαμιανάκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη –Γκιόγκη -Σχορετσανίτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σχορετσανίτη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 31-5-2016:

ΜΟΔ : Μπαντουβά –Χαλκιαδάκη- Κοκορόγιαννη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη -Γκιόγκη -Σπυριδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Γκιόγκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη-Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Δέτση 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 9-5-2016 έως 20-5-2016 το Α’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Φωστηρίδου

Από 21-5-2016 έως 31-5-2016 το Β’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Μπαχαντάκη

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 26 Απριλίου 2016

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών