Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Ιούνιος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 20 Μαΐου 2016

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 51/2016

 

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για το μήνα Ιούνιο 2016 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

1-6-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(54)

 

Φραντζεσκάκης

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

2-6-2016

 

 

Μοιρών

 

Προανάκριση - Επικ. προδ συμβ.

 

Μάμου

 

3-6-2016

Καστελίου

Πoλιτικές υποθέσεις (11)

 

Πολυδωράκη

6-6-2016

 

 

 

 

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(41+ 0 +3)

Χατζηδάκη

Μεταξάκη

Τζουλάκη

Καρανικόλα

7-6-2016

 

 

 

Ηρακλείου

Τακτική – Εργατικές

(60 +12)

 

Χατζηδάκη

Βασιλειάδη

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

Καρανικόλα

 

8-6-2016

 

 

Μοιρών

Κοινά Πταίσματα

Σουλιωτάκης

9-6-2016

Ηρακλείου

Επικυρώσεις Υπερχρεωμένων (38)

 

 

Χατζηδάκη

Πολυδωράκη

Τζουλάκη

Καρανικόλα

 

9-6-2016

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (13) επικυρώσεις

 

Χατζηδάκη

Καρανικόλα

10-6-2016

Καστελίου

Πταίσματα αγρ - Προανακρίσεις

 

Φραντζεσκάκης

10-6-2016

Μοιρών

Επικυρώσεις Υπερχρεωμένων

 

Κελαράκη

10-6-2016

Πύργου

Πολιτικές Υποθέσεις 24 (5 υπερχρεωμένα)

 

Σουλιωτάκης

13-6-2016

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(46 +0 +1)

Φραντζεσκάκης

Πολυδωράκη

Κελαράκη

Μάμου

 

14-6-2016

Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις (32-7 υπερχρεωμένα

 

Αποστολάκη

14-6-2016

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (36)

 

 

 

 

Βασιλειάδη Πολυδωράκη

Μεταξάκη Κελαράκη Βιτσεντζάκη

Μάμου

14-6-2016

 

 

 

Ηρακλείου

 

 

 

 

Τακτική - Εργατικές

(49 + 8)

 

Χατζηδάκη

Βασιλειάδη

Βιτσεντζάκη

Καρανικόλα

 

15-6-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

(44)

 

Χατζηδάκη

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

Μάμου

16-6-2016

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (29)

Φραντζεσκάκης

Αποστολάκη

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

 

16-6-2016

Μοιρών

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών

 

Πολυδωράκη

17-6-2016

 

 

Καστελίου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών (11) - Προανακρίσεις

 

Τζουλάκη

21-6-2016

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

(51)

Φραντζεσκάκης

Τζουλάκη

Μάμου

 

22-6-2016

Ηρακλείου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών (46)

 

Αποστολάκη

Βασιλειάδη

Κελαράκη

Μάμου

 

22-6-2016

Μοιρών

Αγροτικά Πταίσματα

 

Βιτσεντζάκη

23-6-2016

Μοιρών

Επικ. Προδ. συμβ - Προαν

 

Αποστολάκη

24-6-2016

Πύργου

Επικ. Προδικαστικών συμβιβασμών - Προανακρίσεις

 

Μεταξάκη

24-6-2016

Καστελίου

Πολιτικές υποθέσεις 22 (6 υπερχρεωμένα)

Τζουλάκη

Μάμου

 

 

27-6-2016

Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

(40+ 1 +0)

 

Αποστολάκη

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

27-6-2016

Μοιρών

Επικ. Προδ συμβιβασμών

 

Καρανικόλα

28-6-2016

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές (55)

 

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

29-6-2016

Μοιρών

Προανάκριση

Βασιλειάδη

 

30-6-2016

Πύργου

Πολιτικές υποθέσεις (5 υπερχρεωμένα+

Προδ

 

Μεταξάκη

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1-6-2016

Τζουλάκη

Καρανικόλα

2-6-2016

Σουλιωτάκης

Μεταξάκη

3-6-2016

Σουλιωτάκης

Μεταξάκη

4-6-2016

…………………………

Φραντζεσκάκης

5-6-2016

…….…………………..

Φραντζεσκάκης

6-6-2016

Πολυδωράκη

Μάμου

7-6-2016

Αποστολάκη

Πολυδωράκη

8-6-2016

Χατζηδάκη

Τζουλάκη

9-6-2016

Μάμου

Βασιλειάδη

10-6-2016

Τζουλάκη

Πολυδωράκη

11-6-2016

……………………………

Αποστολάκη

12-6-2016

………………………….

Αποστολάκη

13-6-2016

Καρανικόλα

Τζουλάκη

14-6-2016

Φραντζεσκάκης

Τζουλάκη

 

15-6-2016

Μεταξάκη

Τζουλάκη

16-6-2016

Μεταξάκη

Μάμου

17-6-2016

Κελαράκη

Αποστολάκη

18-6-2016

………………………

Σουλιωτάκης

19-6-2016

……………………...

Σουλιωτάκης

20-6-2016

……………………….

Κελαράκη

21-6-2016

Βασιλειάδη

Βιτσεντζάκη

22-6-2016

Καρανικόλα

Βασιλειάδη

23-6-2016

Φραντζεσκάκης

Βιτσεντζάκη

24-6-2016

Βιτσεντζάκη

Καρανικόλα

25-6-2016

………………………

Κελαράκη

26-6-2016

……………………….

Σουλιωτάκης

27-6-2016

Πολυδωράκη

Κελαράκη

28-6-2016

Μάμου

Βιτσεντζάκη

29-6-2016

Βιτσεντζάκη

Φραντζεσκάκης

30-6-2016

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

 

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος : α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών