Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούνιος 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 1-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Κοκορόγιαννη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Μπαχαντάκη-Γκιόγκη- Κοκορόγιαννη

ΕΦΕΣΕΙΣ: Μπαχαντάκη -Μπούρα-Μπαντουβάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΟΥΣΙΑ: Γκιόγκη- Κοκορόγιαννη-Μασούρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 2-6-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Φωστηρίδου- Μπαντουβάκη- Μεγαπάνος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα- Καρτσακλής- Παπαδάκη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη - Σπυριδάκη- Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαγκάκη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Γκιόγκη

Αναπλ: Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-6-2016:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ : Φωστηρίδου- Γκιόγκη- Μεγαπάνος

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Γκιόγκη- Μεγαπάνος- Πατσιά

Αναπλ: Χαλκιαδάκη- Βελεγράκη - Κοκκορόγιαννη

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ : Βελεγράκη- Μασούρας

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ : Δαγκάκη- Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΦωστηρίδουΣΑΒΒΑΤΟ 4-6-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπούρα- Μεγαπάνος- Μασούρας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜασούραςΔΕΥΤΕΡΑ 6-6-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση- Σπυριδάκη- Πατσιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβά- Βελεγράκη- Μασούρας

Αναπλ: Μπούρα- Μεγαπάνος- Σχορετσανίτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαντουβάκη

Αναπλ: Σχορετσανίτη

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Παπαδάκη-Σχορετσανίτη-Κοκορόγιαννη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπούραΤΡΙΤΗ 7-6-2016:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη- Μπούρα- Κοκκορόγιαννη

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη- Μεγαπάνος- Δαγκάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Δαγκάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Καρτσακλής-Σχορετσανίτη-Πατσιά

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη-Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ:Παπαδάκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ :Χαλκιαδάκη-Σπυριδάκη-Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΠΕΜΠΤΗ 9-6-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπούρα- Γκιόγκη- Κοκκορόγιαννη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Φωστηρίδου- Δαγκάκη- Σχορετσανίτη

Αναπλ: Αθανασιάδη- Καρτσακλής- Πατσιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μασούρας

Αναπλ: Πατσιά

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καρτσακλής

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σχορετσανίτη

Αναπλ: Δαγκάκη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΓκιόγκηΣΑΒΒΑΤΟ 11-6-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη- Βελεγράκη- Δαγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΔαγκάκηΔΕΥΤΕΡΑ 13-6-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη- Καρτσακλής- Μασούρας

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα- Σπυριδάκη- Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Μπούρα- Βελεγράκη- Δαγκάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :Μπαντουβάκη

Αναπλ: Δαγκάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπούρα

ΤΡΙΤΗ 14-6-2016:

ΜΟΔ : Μπαντουβά- Βελεγράκη- Σχορετσανίτη

Αναπλ ΜΟΔ: Φωστηρίδου- Μπαντουβάκη- Πατσιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Πατσιά

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤσιώραΤΕΤΑΡΤΗ 15-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Γκιόγκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 16-6-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χαλκιαδάκη- Βελεγράκη- Δαγκάκη

Αναπλ: Φωστηρίδου- Μπαντουβάκη- Μασούρας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Μασούρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΦωστηρίδουΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-6-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΒελεγράκηΣΑΒΒΑΤΟ 18-6-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαχαντάκη- Σπυριδάκη- Παπαδάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠαπαδάκηΔΕΥΤΕΡΑ 20-6-2016 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσιώρα- Σπυριδάκη- Σχορετσανίτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΣχορετσανίτηΤΡΙΤΗ 21-6-2016:

ΜΟΔ : Τσιώρα- Χαλκιαδάκη- Γκιόγκη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη- Βελεγράκη- Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Πατσιά

Αναπλ: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΒελεγράκηΤΕΤΑΡΤΗ 22-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Μεγαπάνος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤσιώραΠΕΜΠΤΗ 23-6-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Μπαντουβά- Παπαδάκη- Σχορετσανίτη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη- Μεγαπάνος- Καρτσακλής

Αναπλ: Τσιώρα- Μπαντουβάκη -Μασούρας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Μασούρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μεγαπάνος

Αναπλ: Σχορετσανίτη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβά

ΣΑΒΒΑΤΟ 25-6-2016:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Αθανασιάδη- Μεγαπάνος- Πατσιά

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠατσιάΔΕΥΤΕΡΑ 27-6-2016:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Τσιώρα- Δαμιανάκη- Πατσιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δέτση- Μπαντουβάκη- Σπυριδάκη

Αναπλ: Μπαντουβά- Γκιόγκη- Μασούρας

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαντουβάΤΡΙΤΗ 28-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαγκάκη

Αναπλ: Σχορετσανίτη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΤσιώραΤΕΤΑΡΤΗ 29-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μασούρας

Αναπλ: Δαμιανάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΔέτσηΠΕΜΠΤΗ 30-6-2016:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Πατσιά

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-6-2016 έως 15-6-2016 το Α’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Μπαντουβά

Από 16-6-2016 έως 30-6-2016 το Β’ Τμήμα με Πρόεδρο την κ. Τσιώρα

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 27 Μαΐου 2016

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αγγελική Δέτση

Πρόεδρος Πρωτοδικών