Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Μαϊος 2017ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 9/5/2017

Πρόεδροι: Ελένη Φραγκάκη, Χαρίδημος Πρατικάκης.

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ Α τμήμα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 3/5/2017

Πρόεδρος: Χαρ.Πρατικάκης

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Σημείωση: Λόγω κωλύματος της κας Φραγκάκη κατά την ημέρα της δικασίμου στις 3/5/2017 η αναπλήρωση του Προέδρου του Πενταμελούς μόνο για εκείνη την ημέρα θα γίνει από την αρχαιότερη Εφέτη κα Θεον.Λυράκη.

Μέλη Παρ.Κυραλέου -Επαμ Κουσκουκη - Ευαγγελία Ψαράκη - Ευσ.Νεονάκη

Α΄ αναπληρωματικό μέλος: Μερόπη Τζουγκαράκη

Β΄ αναπληρωματικό μέλος: Θ.Λυράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 4/5/2017

Προεδρεύουσα : Μερόπη Τζουγκαράκη

Αναπληρωματική: Θ. Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 8/5/2017

Προεδρεύoυσα: Ευγενία Μπιτσακάκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευαγγ.Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ.Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Επ. Kουσκούκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 10/5/2017

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Θ.Λυράκη - Μερόπη Τζουγκαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 11/5/2017

Προεδρεύουσα: Παρ.Κυραλέου

Αναπληρωματικός: Θεον.Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 12/5/2017

Προεδρεύουσα Ευγ.Μπιτσακάκη

Μέλη Επ. Κουσκούκη -Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 17/5/2017

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπλ.Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη

Μέλη Παρ.Κυραλέου- Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη

αναπληρωματικό μέλος Θ.Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 19/5/2017

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Μέλη Επαμ.Κουσκούκη - : Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ.Κουσκούκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα Ανηλίκων: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 22/5/2017

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ευαγγ. Ψαράκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ.Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευγ.Μπιτσακάκη

Ηράκλειο 18-4-2017

Η Διευθύνουσα το Εφετείο

Ελένη Φραγκάκη