Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιούνιος 2017 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη  1/6/2017

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπληρωματική: Θεον. Λυράκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη  7/6/2017

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη:Παρ.Κυραλέου–Ευγ.Μπιτσακάκη-Ευαγ.Ψαράκη–Ευσ.Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη 

Α' αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

Β' αναπληρωματικό μέλος: Μ. Τζουγκαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη  8/6/2017

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματική Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή  9/6/2017

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη: Επαμειν.Κουσκούκη - Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα   12/6/2017

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

 Μέλη  Αικ. Παπαδάκη -  Ευσ.Νεονάκη Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θ. Λυράκη  αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη   14/6/2017

Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη

Μέλη: - Ευαγγ. Ψαράκη– Ευσ Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ.Πρατικάκη

αναπληρωματικό μέλος: Επ. Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:  Παρασκευή   16/6/2017

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Μέλη Αικ. Παπαδάκη – Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη   21/6/2017

Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη

Μέλη  - Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγγ.Ψαράκη

Αναπληρ. Πρόεδρος Χαρ.Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Αικ. Παπαδάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα   26/6/2017

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη:  Αικ. Παπαδάκη–  Ευσ. Νεονάκη

 Αναπλ. Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

 Αναπληρ. μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

                              

Ηράκλειο   23  -5-2007

Η Προϊσταμένη του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

Ελένη Φραγκάκη

Πρόεδρος Εφετών