ΛΕΑΔΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. Λ.Ε.Α.Δ.Η.

Πρόεδρος :                      Νικόλαος  Φανταουτσάκης

Αντιπρόεδρος :                 Μανούσος  Ξενάκης

Γενικός  Γραμματέας :        Καλλιόπη  Τιτομιχελάκη

Ταμίας  :                         Μιχαήλ  Λασηθιωτάκης 

         Μέλη :                            Απόστολος  Ξυριτάκης

                                              Θωμάς  Σαπουντζάκης

                                              Νεκτάριος  Χρυσός