Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων 2012-2013

Δείτε αναλυτικά εδώ το Πρόγραμμα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του ΛΕΑΔΗ για την χρονιά 2012-2013 για παιδιά ηλικίας 5 εως 12 ετών.