Απολογισμός 2013

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο του ενεργητικού 2013 και εδώ τον απολογισμό 2013&προϋπολογισμό 2014