Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

& ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 – 1Ος ΟΡΟΦΟΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

Καλούνται τα μέλη του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λ.Ε.Α.Δ.Η.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015, και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου «Ν. Σακλαμπάνης» Πλ. Δασκαλογιάννη αρ. 7 – 1ος όροφος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί στην ίδια αίθουσα, την Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015 και ώρα 13:00.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

  2. ΄Εγκριση απολογισμού 2014.

  3. Έγκριση προϋπολογισμού 2015.

 

Ηράκλειο 24-04-2015

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ