Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Ημερίδα για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν.4335/15) (ομιλιτής Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ)