Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
3972ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΙΟΣΥΝΗ 2007ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
965ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1981δώίυθ. ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ_Δ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ0251-6535
966ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1982δώίυθ. ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ_Δ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ0251-6535
967ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1983δώίυθ. ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ_Δ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
968ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1984δώίυθ. ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ_Δ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
971ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1987ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
972ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1988ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
973ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1989ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
974ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1990ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
976ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1996ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
969ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1985δώίυθ. ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ_Δ.ΑΝΑΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
970ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1986ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
975ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1991ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2770ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1992ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
2771ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1993ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4302ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1994ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ &ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
4303ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1995ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠ.ΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΥ
2772ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1997ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4304ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1998ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠ.ΟΙΚΟΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ
3128ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1999ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3129ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2000ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3130ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2001ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3395ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2002ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
4279ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2003ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡ.ΔΙΚ.ΔΣΘΕΛΛΗΝΙΚΗ
4280ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2004ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚ.ΔΣΘΕΛΛΗΝΙΚΗ
4284ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2006ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠ.ΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΣΘΕΛΛΗΝΙΚΗ
4285ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2007ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡ. ΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΣΘΕΛΛΗΝΙΚΗ
4286ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2008ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡ. &ΟΙΚ.ΔΙΚ.ΔΣΘΕΛΛΗΝΙΚΗ
4287ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2009ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡ. & ΟΙΚ. ΔΙΔ. ΔΣΘΕΛΛΗΝΙΚΗ
4288ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2010ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡ. & ΟΙΚ. ΔΙΔΑΙΟΥ ΔΣΘ
4288ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2010ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡ. & ΟΙΚ. ΔΙΔΑΙΟΥ ΔΣΘΕΛΛΗΝΙΚΗ
4360ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2011ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠ.ΙΟΚΟΝ ΔΙΚ ΔΣΘ
4361ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2012ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠ.ΟΙΚΟΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ
4552ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4562ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ-ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4563ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ-ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3998ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΟΦΙΑΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΥΠΟΚΡΕΤΑ 2000ΕΛΛΗΝΙΚΗ86570-6-7
3997ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΥΠΟΚΡΕΤΑ 2000ΕΛΛΗΝΙΚΗ060-14-0754-5
1016ΕΛΛΗΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ......τ.2ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1992ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1770ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.1ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑΙ 1948ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1747ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.1ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ.ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1949ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1748ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.1ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ.ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1937ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1750ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.1ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ.ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1949ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1746ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ__τ.1 τίύχ. ΙΙΑΝΑΣΤΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ.ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1949ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1287ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ_ΚΩΝΣΤ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1964ΕΛΛΗΝΙΚΗ
684ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.Γ____τίύχος ΒΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ_ΧΡ. Κ.ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1955ΕΛΛΗΝΙΚΗ
619ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ___τ.ΑΣΑΧΑΛΑΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ.ΤΥΠ. ΑΘΑΝ. Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1914ΕΛΛΗΝΙΚΗ
25ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ (Α`)ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ.ΑΘΗΝΑΙ 1969ΕΛΛΗΝΙΚΗ
32ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ (Α`)ΣΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.ΤΥΠΟΓΡ. ΤΗΣ Β.ΑΥΛΗΣ Α.ΡΑΦΤΑΝΗ 1911ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2677ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ___τ. Α______1915ΣΑΡΙΠΟΓΛΟΥ_ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠ. ΤΗΣ Β.ΑΥΛΗΣ Α.ΡΑΦΤΑΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4375ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ -ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟΝΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
4376ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ-ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1836ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΙΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.Δ.Ν. ΤΖΑΚΑΣ -Σ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ 1934ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4721ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΣ 9Η ΕΚΔΟΣΗ
2899ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ 1996ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-232-438-4
1767ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΥΠΟΙΣ Κ.Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 1931ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3059ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΘΡ.ΒΙΤΣΙΚΟΥΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑΙ 1925ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1774ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ. Α`ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1947ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1775ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ. Α`ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1947ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1758ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ__τ.2 τίύχ. ΑΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Γ.ΕΣΤΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3388ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑ
3173ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2002 - ΣΤ` ΕΚΔΟΣΗΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-607-1
2602ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Δ` ΕΚΔΟΣΗΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1998ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-232-827-4
3061ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Τ.ΑΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 1955ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1811ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ ΑΝΤ. Ν.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1932ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1844ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΡΟΚΑΣ Κ.Ν.Π.Β. ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1949ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1845ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΡΟΚΑΣ Κ. Ν.Π.Β. ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1949ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1777ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΣΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩ.Ζ.Ν.ΤΖΑΚΑΣ-Σ.ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ1922ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1867ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΙΙΤΟΥΣΗΣ_ΑΡΙΣΤ. Χ.ΒΙΚΤΩΡ Α. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ__ΑΘΗΝΑΙ 1971ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2718ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν.(...).ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΑ 1998ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1762ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ τ.ΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν.ΑΦΟΙ Π.ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1315ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΑΚΡΑΣΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Χ.ΤΖΑΚΑ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1928ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3844ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΟΛ. ΔΑΝΕΙΟΥ & ΤΙΤΛΟΠ......ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2005ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-15-1494-5
2998ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & Α.Ε.ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΗΝΑ 1983ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4715ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τ. 2ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΤΑΣΟΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΚΕΕΛΛΗΝΙΚΗ
3846ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ι`)ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1991ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3847ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΙΙ`)ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 1993ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4714ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ 1ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΤΑΣΟΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΚΕΕΛΛΗΝΙΚΗ
3338ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ ΑΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣΑ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2001ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3339ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ ΒΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣΑ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2001ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1316ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΜΠΑΛΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΤΥΠΟΙΣ ΠΥΡΣΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΙ 1951ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1318ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ_ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.ΑΘΗΝΑΙ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1319ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ_ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.ΑΘΗΝΑΙ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1321ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΤΟΥΣΗΣ_ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ.ΤΖΑΚΑΣ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ &ΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1948ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1320ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΠΡΑΤΣΙΚΑΣ_ΧΡ.ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1951ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1310ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 1969ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1969ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1312ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 1975ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ.ΑΘΗΝΑΙ 1975ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3551ΕΜΦΥΛΙΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Σ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣΦΑΚΙΑΝΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3601ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑΚΕΡΑΜΕΥΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4637ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3757ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΛΛ.ΕΤ.ΤΡΑΠ. ΔΙΚ. & ΔΙΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-509-2
4528ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ
4751ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 4387/2016) Β ΤΟΜΟΣ
4750ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν.4387/2016 ) Α ΤΟΜΟΣ
1034ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ......RUNFT_HANNELOREΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1991ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1830ΕΝΟΧ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥΠΕΡΑΚΗΣ_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜ. __1976ΒΙΒΛΙΟΘ. ΕΜΠ. ΚΑΙ ΝΑΥΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
1835ΕΝΟΧΙΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤ..τ12ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜ.ΑΘΗΝΑΙ 1976ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2919ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ 1999ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-420-097-6
2924ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ 1999ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-420-067-4
3840ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2005 (ίώδώκό μέρος 1/1)ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2005ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-15-1428-7
Σελίδα 15 από 47
<<Πρώτη <Προηγ 13 1415 16 17 Επόμ> Τελευταία>>