Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
1278ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ τ.Β ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣΚΑΥΚΑ_ΚΩΝΣΤ. Α.ΤΖΑΚΑΣ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1949ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1279ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.Α ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣΚΑΥΚΑ_ΚΩΝΣΤ.Α.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1965ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1280ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.Β ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣΚΑΥΚΑΣ_ΚΩΝΣΤ. Α.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
1281ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.Β ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣΚΑΥΚΑ_ΚΩΝΣΤ. Α.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1961ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1275ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.Β ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΝΖΕΠΟΣ_ΠΑΝ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1953ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2914ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Α`ΚΑΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1993ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2915ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β`ΚΑΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1993ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3047ΕΝΟΧΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ & ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Τ.1ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΦΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1930ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2946ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΜΑΡΚΟΣ Ι.Π.ΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ 1997ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-420-043-7
4569ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΕΝΕΤΕλληνική
1308ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗΦΙΛΙΟΣ_ΠΑΥΛΟΣ ΧΡ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ_ΑΘΗΝΑ 1986ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1302ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 1985ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-350-027-5
1304ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 1988ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1988ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2929ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ μίτά τύν άνάήκ.ίκτέλίσύΑΠΑΛΑΓΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1994ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-167-3
2436ΕΠΕΙΔΗ...ΔΑΝΕΖΗ - ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΒΑΣΩΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΑΝΔΑΞ 1986ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2877ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΡΙΚΑΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ 1999ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-15-0187-8
2878ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΡΙΚΑΣΑΚΚΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ 1998ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-232-844-4
99ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 1959-1960 40ον έτοςπρυτάνίίά ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4112ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
3677ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝ. ΤΗΣ ΙΣΤ. ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΙΚ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4025ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3333ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤ. ΕΛΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ
2608ΕΠΙΔΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ τίύχ.1ΧΑΝΙΑ 1900ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1457ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝΚΟΥΤΟΥΡΙΣΗΣ_ΚΩΝ/ΝΟΣΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1983ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2523ΕΠΙΔΡΟΜΕΣΣΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΚΝΩΣΟΣ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3881ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2008ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4110ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΥ 2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4579ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕλληνική
102ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1989ΙΩΝ 1989ΕΛΛΗΝΙΚΗ
103ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1990ΙΩΝ 1990ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4109ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2008ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
4006ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2003ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4007ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2008ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4059ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2009ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΤΡΑΣ Ι.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2769ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΟΙΑΣ 1998ίποπτίίά ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ.Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
78ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ__(πίρώοδώκή έκδ.)ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ έτος 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4417ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΓΙΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
4418ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΓΙΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
4179ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2010ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4258ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2011ΓΑΛΑΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4265ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΞΓ_ 2012ΓΑΛΑΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4057ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ.ΝΙ 2009ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4292ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΟΥ 2010 (Β)Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΟΝΗΣ Π. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
4293ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2011(Α)Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΟΝΗΣ Π. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
4107ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2008ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4108ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2009ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4291ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2010 (Α)Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΧΡΟΝΗΣ & ΠΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
4294ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2011(Β)Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
4060ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ι.Κ.Α. 2009ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4181ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ 2010ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Μ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3986ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ 2008ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Δ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4435ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
2882ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1999ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
2883ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2000ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
2884ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2001ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
3177ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2002ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3740ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2003
3741ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2004ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3300ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2005ΜΑΝΙΑΤΗΣΚΑΤΣΑΡΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
3742ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2005ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3743ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2006ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3750ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2007ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3946ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2008ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΚΑΤΣΑΡΟΥ Β.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4067ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2009ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4157ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2010ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
4463ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4365ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4401ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4421ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4117ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (1) 2010ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4116ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (2) 2009ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4118ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (2) 2010ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
1721ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1995 (Α`)ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ( ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ )ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1722ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1995 (Β`)ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1723ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1996 (Α`)ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ( ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ )ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3009ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2000 (Α`)ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2001ΕΛΛΗΝΙΚΗ110-827-9-8
3010ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2000 (Β`)ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2001ΕΛΛΗΝΙΚΗ110-827-9-8
3011ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2001 (Α`)ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ110-827-9-8
3123ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2001 (Β`)ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,ΑΘΗΝΑ 2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ110-827-9-8
3184ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2002 (Α')Χ. ΚΑΡΑΤΖΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ1108-2798
3192ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2002 (Β`)Χ. ΚΑΡΑΤΖΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3193ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2003 (Α`)Χ. ΚΑΡΑΤΖΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3194ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2003 (Β')Χ. ΚΑΡΑΤΖΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3195ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2004 (Α`)Χ ΚΑΡΑΤΖΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3410ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2004 (Β`)ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3411ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2005 (Α`)ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3747ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2005 (Β`)ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3649ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2006 (Α`)ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3650ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2006 (Β`)ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ1108-2798
3872ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2007 (Α`)ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ1108-2798
4045ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2009 Τ.ΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4241ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2011 -ΤΟΜΟΣ 2ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4242ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2011-ΤΟΜΟΣ Α-1ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4260ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2012ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4244ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2012-1 (Α-1)ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4364ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2013 (Α-1)ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4016ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Β 2008ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
1693ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τ.1ος (Α-Ι) 1981ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
1717ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τ.1ος (Α-Κ ) 1993ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1701ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τ.1ος (Α-Κ) 1985ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδα 16 από 47
<<Πρώτη <Προηγ 14 1516 17 18 Επόμ> Τελευταία>>