Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
3894ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΥ 2007ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4578ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΥΕΤΟΥΣ 2010ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕλληνική
4582ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕλληνική
4580ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕλληνική
4581ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕλληνική
4583ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015Ελληνική
4584ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕλληνική
3103ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1967ΔΙΕΥΘ.ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑΙ 1967ΕΛΛΗΝΙΚΗ
931ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1974δώίυθ.ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ.Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
932ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1975δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1975ΕΛΛΗΝΙΚΗ
722ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1976δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1976ΕΛΛΗΝΙΚΗ
933ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1977δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ.Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1977ΕΛΛΗΝΙΚΗ
934ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1978δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1978ΕΛΛΗΝΙΚΗ
935ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1979δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
936ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1981δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
937ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1982δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1982ΕΛΛΗΝΙΚΗ
938ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1983δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1983ΕΛΛΗΝΙΚΗ
939ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1984δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1984ΕΛΛΗΝΙΚΗ
940ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1986δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1986ΕΛΛΗΝΙΚΗ
941ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1987δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑ 1987ΕΛΛΗΝΙΚΗ
942ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1988δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑ 1988ΕΛΛΗΝΙΚΗ
943ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1989δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑ 1989ΕΛΛΗΝΙΚΗ
944ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1990δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑ 1990ΕΛΛΗΝΙΚΗ
945ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1991δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑ 1991ΕΛΛΗΝΙΚΗ
946ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1992δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑ 1992ΕΛΛΗΝΙΚΗ
947ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1993δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΝΤ. Ι.ΑΘΗΝΑ 1993ΕΛΛΗΝΙΚΗ
723ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1994δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑ 1994ΕΛΛΗΝΙΚΗ
948ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1995δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑ 1995ΕΛΛΗΝΙΚΗ
724ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1996δώίυθ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑ 1996ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2826ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1997δώίυθ.ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑ 1997ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2827ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1998δώίυθ.ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑ 1998ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2815ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1999δώίυθ.ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑ 1999ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2828ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 2000δώίυθ.ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ_ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ.ΑΘΗΝΑ 2000ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3138ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 2001ΔΙΕΥΘ.ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ 2001ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3566ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 2002Δώίυθ.ΠΕΤΡΟΓΛΟΥΑΘΗΝΑ 2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3429ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 2003ΠΕΤΡΟΓΛΟΥΑΘΗΝΑ 2003ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3430ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 2004ΠΕΤΡΟΓΛΟΥΑΘΗΝΑ 2004ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3533ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 2005ΠΕΤΡΟΓΛΟΥΑΘΗΝΑ 2005ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3637ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 2006ΠΕΤΡΟΓΛΟΥΑΘΗΝΑ 2006ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3809ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 2007ΠΕΤΡΟΓΛΟΥΑΘΗΝΑ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4602ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΣΤ 2014ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣΕλληνική
4061ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2009ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
4337ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2010ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
4338ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2012ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
4601ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΖ 2015ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣΕλληνική
1414ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1973ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ_ΦΙΛΙΠΠΟΣ Π.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
1400ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1974ίκδ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ_ΗΛΙΑΣ Σ.ΑΘΗΝΑΙ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1401ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1975ίκδ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ_ΗΛΙΑΣ Σ.ΑΘΗΝΑΙ 1975ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1402ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1976ίποπ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ_ΗΛ.Σ.ΑΘΗΝΑΙ 1976ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1403ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1977ίποπτίίά ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΗΛ. Σ.-Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΑΘΗΝΑΙ 1977ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1404ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1978ίποπτίίά ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΗΛ. Σ. (...).ΑΘΗΝΑΙ 1978ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3286ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1979ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
3285ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1980ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
1405ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1981ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2858ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1982ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
3291ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1984ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
1406ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1985ίποπτίίά ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. Κ. (...).ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
1407ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1986ίποπτίίά ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ._(...).ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3735ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1987ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. ΚΛΠ.ΤΡΙΜ.ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
1408ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1988ίποπτίίά ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. (...).ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2859ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1989ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
2860ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1990ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
1409ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1991ίποπτίίά ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. (...)ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3440ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1992ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
1410ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1993ίποπτίίά ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. Κ._(...).ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
1411ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1994ίποπτίίά ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. Κ. (...).ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3441ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1996ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
3442ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1997ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
2861ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1999ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
2862ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2000ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
3443ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2001ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
3444ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2002ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
3445ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2004ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
3880ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2007ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ.ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
729ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1950δώίυθυντής ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1950ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2988ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1951ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ - ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
730ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1952δώίυθυντής ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1952ΕΛΛΗΝΙΚΗ
731ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1953δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ__ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1953ΕΛΛΗΝΙΚΗ
732ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1954δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1954ΕΛΛΗΝΙΚΗ
733ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1955δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1955ΕΛΛΗΝΙΚΗ
734ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1956δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1956ΕΛΛΗΝΙΚΗ
735ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1957δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1957ΕΛΛΗΝΙΚΗ
736ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1958δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1958ΕΛΛΗΝΙΚΗ
737ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1959δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1959ΕΛΛΗΝΙΚΗ
739ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1961δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1961ΕΛΛΗΝΙΚΗ
740ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1962δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1962ΕΛΛΗΝΙΚΗ
741ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1963δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1963ΕΛΛΗΝΙΚΗ
742ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1964δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1964ΕΛΛΗΝΙΚΗ
743ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1965δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1965ΕΛΛΗΝΙΚΗ
744ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1966δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1966ΕΛΛΗΝΙΚΗ
745ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1967δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1967ΕΛΛΗΝΙΚΗ
746ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1968δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1968ΕΛΛΗΝΙΚΗ
747ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1969δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ__ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1969ΕΛΛΗΝΙΚΗ
748ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1970δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1970ΕΛΛΗΝΙΚΗ
749ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1970δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1970ΕΛΛΗΝΙΚΗ
750ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1972δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1972ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3402ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1973 (Α`)ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΤΑΣΟΣ
3403ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1973 (Β`)ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΤΑΣΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
751ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1974δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
752ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1975δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1975ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδα 18 από 47
<<Πρώτη <Προηγ 16 1718 19 20 Επόμ> Τελευταία>>