Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
753ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1976δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1976ΕΛΛΗΝΙΚΗ
754ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1977δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1977ΕΛΛΗΝΙΚΗ
755ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1978δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1978ΕΛΛΗΝΙΚΗ
756ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1979δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
757ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1980δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1980ΕΛΛΗΝΙΚΗ
758ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1981δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
759ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1982δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1982ΕΛΛΗΝΙΚΗ
760ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1983δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1983ΕΛΛΗΝΙΚΗ
761ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1984δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1984ΕΛΛΗΝΙΚΗ
762ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1985δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
763ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1986δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑ 1986ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3749ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1990ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3404ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1995ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΤΑΣΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3405ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1996ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΤΑΣΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3412ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1997ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2989ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1998ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3413ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1999ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2990ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2000ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3414ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2001ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3415ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2002ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3416ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2003ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3417ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2004ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3568ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2005ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π.ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3638ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2006ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3875ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2007ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Τ.ΑΘΗΝΑ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4335ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2012 ΑΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΚΔ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
4336ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2012 ΒΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
4591ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 73 Τ Β΄2014ΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗΕλληνική
4590ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 73 Τ.Α 2014ΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗΕλληνική
738ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.19δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1960ΕΛΛΗΝΙΚΗ
764ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.46δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑ 1987ΕΛΛΗΝΙΚΗ
765ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.47δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑ 1988ΕΛΛΗΝΙΚΗ
766ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.48δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑ 1989ΕΛΛΗΝΙΚΗ
767ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.50δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑ 1991ΕΛΛΗΝΙΚΗ
768ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.51δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑ 1992ΕΛΛΗΝΙΚΗ
769ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.52δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑ 1993ΕΛΛΗΝΙΚΗ
770ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.53δώίυθ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑ 1994ΕΛΛΗΝΙΚΗ
726ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.6Δώίυθυντής ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ__ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1947ΕΛΛΗΝΙΚΗ
727ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.7δώίυθυντής ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ__ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1948ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4699ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ.74 2015 ΑΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4700ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ.74 2015 ΒΧΡΟΝΗΣ Π. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4701ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ.75 2016 ΑΧΡΟΝΗΣ Π. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4702ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ.75 2016 ΒΧΡΟΝΗΣ Π. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
728ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.8δώίυθυντής ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ_ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1949ΕΛΛΗΝΙΚΗ
725ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ__τ.5δώίυθυντής ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ__ΧΡΟΝΗΣΑΘΗΝΑΙ 1946ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2816ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α 1999 τ.33ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4649ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ.51 Α΄2017ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
927ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α τ.24 1990ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2834ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α τ.31ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
2833ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 1996ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
2835ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 2000 τ.35ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3399ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 2001 τ.35ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
3567ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 2002ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3400ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 2003 τ.37ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
3401ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 2004 τ.38ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3302ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 2005 τ.39ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3636ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 2006 τ. 40ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΑΘΗΝΑ 2006ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3874ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. 2007 τ. 41ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΑΘΗΝΑ 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4273ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛ & ΕΡΓΑΤ.ΔΙΚ.ΤΟΜΟΣ Α' 2012ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗΧ.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4402ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
4436ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
4522ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2016 Τ.Β΄ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
4650ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ. 51 Β΄2017ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4706ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ.Α΄ 52ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4748ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α -53
4274ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΕΡΓ.&ΑΣΦΑΛ ΔΙΚ ΤΟΜ. Β' 2012ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
918ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1980 τ.14ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
919ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1981 τ.15ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
920ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1982 τ.16ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
913ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 1974 τ.8ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
914ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 1975 τ.9ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
915ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 1976 τ.10ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
917ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 1978 τ.12ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
921ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.17 1983ΕΛΛΗΝΙΚΗ
922ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.18 1984ΕΛΛΗΝΙΚΗ
923ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.19 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
721ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.20 1986ΕΛΛΗΝΙΚΗ
924ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.21 1987ΕΛΛΗΝΙΚΗ
925ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.22 1988ΕΛΛΗΝΙΚΗ
926ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.23 1989ΕΛΛΗΝΙΚΗ
928ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.25 1991ΕΛΛΗΝΙΚΗ
929ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.26 1992ΕΛΛΗΝΙΚΗ
930ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.29 1995ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
909ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.4 1970ίπώμ. ΕΥΘ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
910ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.5 1971ίπώμ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
911ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.6 1972ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
912ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.7. 1973ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
906ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.Α ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ1967ΕΛΛΗΝΙΚΗ
907ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.Β 1968ίπώμ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι. - ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
908ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. τ.Γ 1969ίπώμ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘ. - ΛΕΒΕΝΤΗΣ_Ι.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2773ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α.1998 τ.32ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
916ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α._ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 1977 τ.11ίπώμ. ΠΑΠΔΟΓΙΑΝΝΗΣ_ΕΥΘ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4521ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2016 Τ.Α΄ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
4367ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦ & ΕΡΓΑΤ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
4366ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2012ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
4749ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ. Β 53
4707ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ. Β΄52ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Χ. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4474ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-49ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
4475ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-49ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
2766ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1989ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδα 19 από 47
<<Πρώτη <Προηγ 17 1819 20 21 Επόμ> Τελευταία>>