Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
497ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1952ίπώμ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΙΩΑΝΝΟΥ Ν.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
499ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1953ίπώμ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ__ΙΩΑΝΝΟΥ Ν.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
500ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1954ίπώμ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΙΩΑΝΝΟΥ Ν.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
501ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1955ίπώμ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΙΩΑΝΝΟΥ Ν.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
502ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1956ίπώμ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
503ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1957ίπώμ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΙΩΑΝΝΟΥ Ν.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
504ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1958ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ._Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
505ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1959ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝΑΣ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
506ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1960ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
507ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1961ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
3013ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1962ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ ΑΘΑΝ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
508ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1963ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
509ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1964ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
510ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1965ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
511ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1966ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
512ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1967ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
513ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1968ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
514ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1969ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
515ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1970ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
516ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1971ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
517ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1972ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
518ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1973ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
519ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1974ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
3225ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1975ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
520ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1976ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ__ΑΘΑΝ.Κ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
521ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1977ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ__ΑΘΑΝ. Κ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
522ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1978ίπώμ. ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗ_ΑΘΑΝ. Κ.Ι. Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
523ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1980ίπώμ.ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ___ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
524ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1981ίπώμ.ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
525ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1982ίπώμ.ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ____ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
526ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1983ίπώμ.ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
527ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1984ίπώμ.ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ__ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
528ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1985ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
529ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1986ίπώμ.ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
530ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1987ίπώμ.ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
531ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1988ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
532ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1989ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3226ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1990ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3227ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1991ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2722ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1992ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
533ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1993ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
534ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1994ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2723ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1995ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2724ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1996ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2725ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1997ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3229ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1998ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
3228ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1999ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
2849ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 2000ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3135ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 2001ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 2001ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3230ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 2002ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
3231ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 2003ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
3232ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 2004ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
3529ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 2005ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3642ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 2006ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3979ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 2008ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕΛΛΗΝΙΚΗ
3098ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑΙ 1940ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3978ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ Τ.Α 2007ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕΛΛΗΝΙΚΗ
2008ΚΩΔΙΞ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ τ.1ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Μ.ΑΘΗΝΑΙ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1195ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2584ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΑΘ. Κ.- Ε.Θ. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2652ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ_ΑΘ. Κ.ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1960ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2867ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1994ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3086ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΙ 1960ΕΛΛΗΝΙΚΗ
634ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΒΑΒΑΡΕΤΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
657ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΤΟΥΣΗΣ_ΑΡΙΣΤ. ΧΡ.ΑΦΩΝ ΤΖΑΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 1977ΕΛΛΗΝΙΚΗ
642ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τ.ΓΚΑΙΣΑΡΗΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1984ΕΛΛΗΝΙΚΗ
640ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τ.ΑΚΑΙΣΑΡΗΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
641ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τ.ΒΚΑΙΣΑΡΗΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡ.ΑΝΤ. Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1982ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1552ΚΩΔΙΞ ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τ.2ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ_ΠΑΥΛΟΣ ΑΡ.ΑΘΗΝΑΙ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1441ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΒΑΒΑΡΕΤΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1971ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1471ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Γ.- Κ.Ε. ΜΠΕΗΣΑΘΗΝΑΙ 1971ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1461ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ_ΠΑΥΛΟΣ ΑΡ.ΑΘΗΝΑΙ 1978ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1462ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ__ΠΑΥΛΟΣ ΑΡ.ΑΘΗΝΑΙ 1987ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1442ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΒΑΒΑΡΕΤΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1971ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1553ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τ.2ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ_ΠΑΥΛΟΣ ΑΡ.ΑΘΗΝΑΙ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
167ΚΩΔΙΞ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ τ.ΒΕΛΛΗΝΙΚΗ
168ΚΩΔΙΞ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ τ.ΒΕΛΛΗΝΙΚΗ
157ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΩΠΩΝ τ.ΒΕΛΛΗΝΙΚΗ
156ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ τ.ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
158ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ τ.ΓΕΛΛΗΝΙΚΗ
160ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ τ.ΕΕΛΛΗΝΙΚΗ
161ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ τ.ΣΤΕΛΛΗΝΙΚΗ
159ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ___τ.ΔΕΛΛΗΝΙΚΗ
169ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΜΕΤΑΒ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣτ.ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
171ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛ. ΜΕΤΑΒ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣτ.ΒΕΛΛΗΝΙΚΗ
163ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ τ. Α/άΕΛΛΗΝΙΚΗ
166ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ τ.Α`ίπώμ. ΓΙΟΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ
164ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ τ.Α`/Β`ΕΛΛΗΝΙΚΗ
170ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΥ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ___τ.ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
174ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ τ. ΒΕΛΛΗΝΙΚΗ
173ΚΩΔΙΞ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ τ.ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2365ΚΩΜΩΔΙΑΙΜΕΝΑΝΔΡΟΣΙ.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
3613ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ-ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 2006ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3703ΛΑΛΩΣΚΑΡΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣΟΣΤΡΑΚΑ 1978ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2546ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΗΤΗΣ τ.ΑΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2547ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΗΤΗΣ τ.ΒΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2548ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΗΤΗΣ τ.ΓΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗ -ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1979ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3996ΛΕΞΙΚΟΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΥΠΟΚΡΕΤΑ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-930490-0
3896ΛΕΞΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤ. ΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΣΙΕΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-272-486-6
127ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘ. ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τ.2ίπώμ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κ.Π.ΜΑΙΟΣ 1967ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδα 32 από 47
<<Πρώτη <Προηγ 30 3132 33 34 Επόμ> Τελευταία>>