Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
885ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ τ.5ά ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞΛΙΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. Γ.ΙΩΑΝ. Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ__ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
886ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ τ.5έ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞΛΙΜΟΥΡΗ_ΣΠΥΡ. Γ.ΙΩΑΝ. Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
887ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ τ.6 ΚΩΔ. ΠΟΙΝ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΛΙΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. Γ.ΙΩΑΝ. Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
888ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ τ.6ά ΚΩΔ. ΠΟΙΝ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΛΙΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
889ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ τ.6έ ΚΩΔ. ΠΟΙΝ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΛΙΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. Γ.ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
890ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ τ.6ή ΚΩΔ. ΠΟΙΝ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΛΙΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. Γ.ΙΩΑΝ. Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
878ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ τ3έ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝ. ΝΟΜΟΙΛΙΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
891ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ_τ.6δ ΚΩΔ. ΠΟΙΝ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΛΙΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. Γ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
653ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ_τ.ΑΣΙΦΝΑΙΟΣ_Κ.ΤΥΠΟΙΣ Δ.ΠΕΤΣΑΛΗ ΑΘΗΝΑΙ 1933ΕΛΛΗΝΙΚΗ
691ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥΣΙΦΝΑΙΟΣ Κ.- ΧΑΛΚΙΑΣ_Θ.ΤΥΠΟΙΣ ΔΙΩΝ ΠΕΤΣΑΛΗ ΑΘΗΝΑΙ 1939ΕΛΛΗΝΙΚΗ
620ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ τ. ΒΣΙΦΝΑΙΟΣ Ν.-Θ. ΧΑΛΚΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
1551ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΔΙΚΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡ.ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
651ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΠΟΙΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τ.ΒΣΙΦΝΑΙΟΣ_Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
652ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τ.ΑΣΙΦΝΑΙΟΣ_Κ.ΑΘΗΝΑΙ 1957ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1363ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ. ΒΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Λ.Δ.-Π.ΑΡΙΣΤ. ΠΡΕΔΑΡΗΣΤΖΑΚΑ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 1936ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1362ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ___τ.ΑΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Λ.Δ.-Π.ΑΡΣΤ. ΠΡΕΔΑΡΗΣΤΖΑΚΑ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ & ΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1936ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3682ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 2004ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.-ΓΡΙΒΑΣ Σ.-ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Β ΚΛΠΘΕΣ/ΚΗ 2004ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-88283-1-7
2577ΠΑΝΩΡΙΑΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1975ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2305ΠΑΠΥΡΟΣ - ΛΑΡΟΥΣ τ.3ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2306ΠΑΠΥΡΟΣ - ΛΑΡΟΥΣ τ.4ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2304ΠΑΠΥΡΟΣ - ΛΑΡΟΥΣ__τ.2ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2314ΠΑΠΥΡΟΣ -ΛΑΡΟΥΣ τ.12ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2307ΠΑΠΥΡΟΣ -ΛΑΡΟΥΣ τ.5ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2308ΠΑΠΥΡΟΣ -ΛΑΡΟΥΣ τ.6ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2311ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ τ.1ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2303ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ τ.1ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2312ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ τ.10ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2313ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ τ.11ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2309ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ τ.7ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
2310ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ τ.8ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
131ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΝΠΔΔΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ_ΒΑΣΙΛΗΣ Ι.ΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1993 3ύ ίκδ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
133ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ_ΒΑΣΙΛΗΣ Ι.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1986 2ύ ίκδ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2972ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ 1996ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-420-017-08
2917ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΝ ΕΠΙΔΙΚΙΑΦΡΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2001ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-301-577-6
4079ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΜΠΑΞΑΣ ΑΕ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4763ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1341ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.1οςΚΟΥΜΑΝΤΟΣ__ΓΙΩΡΓΟΣ Α.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 1984ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1342ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τ.1οςΚΟΥΜΑΝΤΟΣ_ΓΙΩΡΓΟΣ Α.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1977ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4723ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1450ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑΚΑΊΣΗΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΝΙΚΗ 1986ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2635ΠΑΡΑΡΤ. ΤΗΣ ΕΦ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ.ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ. 1,2,3.ΧΑΝΙΑ 1909ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2643ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε. ΤΗΣ ΚΥΒ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ. 1,2,3.ΧΑΝΙΑ 1912ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2640ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦ. ΤΗΣ ΚΥΒ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ. 1,2,3ΧΑΝΙΑ 1911ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2639ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦ. ΤΗΣ ΚΥΒ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ. 1,2,3.ΧΑΝΙΑ 1912ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2645ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦ. ΤΗΣ ΚΥΒ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ. 3ΧΑΝΙΑ 1913ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2638ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦ. ΤΗΣ ΚΥΒ.ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ. 1,2ΧΑΝΙΑ 1911ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2644ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ. 1,2ΧΑΝΙΑ 1913ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2636ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ. 1,2,3ΧΑΝΙΑ 1910ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2637ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. ΤΗΣ ΚΥΒ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ.3ΧΑΝΙΑ 1910ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2634ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡ. ΤΗΣ ΚΥΒ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ τίύχ.1,2,3ΧΑΝΙΑ 1909ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1879ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ....ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘ.ΑΝΤ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ__1987ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2571ΠΑΧΝΕΣ ΚΑΙ ΦΩΣΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΚΑΣΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2533ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ τ.Β ΔΕΛΦΙΚΑΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ _ΑΓΓΕΛΟΣΙΚΑΡΟΣ ΑΘΗΝΑ1980ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2534ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ τ.ΓΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΙΚΑΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 1981ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2535ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ τ.ΔΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΙΚΑΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 1983ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2536ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ τ.ΕΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΙΚΑΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 1985ΕΛΛΗΝΙΚΗ
860ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝΡΟΊΛΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ ΚΑΙ ΥΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1931ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2691ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΕΩΣΒΑΛΑΣΣΗΣ__ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1950ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3084ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΘΗΒΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1935ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1291ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝΚΑΝΕΛΛΟΣ_ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ___ΑΘΗΝΑΙ 1967ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1480ΠΕΡΙ ΕΝΝΑΛΑΓΗΣ ΥΠΟΘΗΚΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1969ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1822ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣΜΠΑΖΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
1800ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Φ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1972ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1801ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Φ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1970ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2694ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒ. ΕΡΓ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ..ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ_ΙΩΑΝΝΗΣΙ. Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1933ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1334ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΓΑΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡ'ΗΜ...ΡΑΜΜΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΤΖΑΚΑΣ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1932ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1364ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΩΓΑΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡ'ΗΜΙ..ΡΑΜΜΟΣ_ΓΕΩΓΙΟΣ Θ.ΤΖΑΚΑΣ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1932ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1737ΠΕΡΙ ΜΕΜΨΕΩΣ_(...).ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΕΣΤΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1904ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1799ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ__1980ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1459ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝΚΟΥΤΟΥΡΙΣΗΣ_ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.ΑΘΗΝΑΙ 1967ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1458ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝΚΟΥΤΟΥΡΙΣΗΣ__ΚΩΝ/ΝΟΣΠΡΩΤΕΥΣ 1957ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2396ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΙ.Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1940ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2692ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΙΔ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1932ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1735ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΗΝΑΙ 1934ΕΛΛΗΝΙΚΗ
659ΠΕΡΙ ΣΥΡΡΟΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑΙ 1968ΕΛΛΗΝΙΚΗ
660ΠΕΡΙ ΣΥΡΡΟΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ __τ.ΑΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΑΘΗΝΑΙ 1966ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1734ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.ΝΙΚ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1944ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1351ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΩ,ΕΛΛΗΝΙΚΩ,ΙΔΙΩΤΙΚΩ,ΚΑΙ Δ..ΜΠΡΑΤΣΟΣ_ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΑΘΗΝΑΙ 1972ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1352ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΩ,ΕΛΛΗΝΙΚΩ,ΙΔΙΩΤΙΚΩ,ΚΑΙ Δ...ΜΠΡΑΤΣΟΣ_ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΑΘΗΝΑΙ 1972ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2704ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΗΒΑΙΟΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ & ΥΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1931ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3088ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΝ ΤΩ ΑΣΤΙΚΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΗΝΑΙ 1931ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2334ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ_τ.2ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΙ.Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1939ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2319ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝΑΝΔΟΚΙΔΗΣΙ.Π.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1939ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1299ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΜΙΣ.ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΙ 1937ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2321ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣΑΝΩΝΥΜΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ή ΛΟΓΓΙΝΟΣ)Ι.Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1956ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4252ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΚΙΟ 2010ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3852ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 1997ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Φ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3853ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 1998ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Φ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3854ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 1999ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Φ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3855ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2000ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Φ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3856ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2001ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Φ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3857ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2002ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3858ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2003ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3859ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2004ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3884ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2005ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3860ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2006ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3808ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2007ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΛΠ.ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕΕΛΛΗΝΙΚΗ
4175ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2008ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4176ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2009ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4253ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ 2011ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σελίδα 38 από 47
<<Πρώτη <Προηγ 36 3738 39 40 Επόμ> Τελευταία>>