Αναζήτηση: σε:
Επιλογές Αναζήτησης:
 Κωδικός   Τίτλος   Συγγραφέας   Εκδοτικός Οίκος   Γλώσσα   ISBN 
551ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1968ίπώμ. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ_ΑΝΝΑΑΦΟΙ Π.ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
552ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1969ίπώμ. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ_ΑΝΝΑΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
553ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1970ίπώμ. ΨΑΡΟΥΔΑ -ΜΠΕΝΑΚΗ_ΑΝΝΑΑΦΟΙ Π.ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
554ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1970ίπώμ. ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ_ΑΝΝΑΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
555ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1971ίπώμ. ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ_ΑΝΝΑΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
556ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1972ίπώμ. ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ_ΑΝΝΑΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
557ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1973ΑΦΟΙ Π.ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
558ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1974ΑΦΟΙ_Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
559ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1974ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
560ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1975ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
561ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1976ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
562ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1977ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
563ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1978ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
564ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1979ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
565ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1980ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
566ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1981ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
567ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1982ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
568ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1983ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
569ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1984ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ
570ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1985ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
571ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1986ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
572ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1987ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
573ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1988ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
574ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1989ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
575ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1990ίπώμ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι.-Ν.ΛΙΒΟΣΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
576ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1991ίπώμ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι.-Ν.ΛΙΒΟΣ-Α.ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ..ΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
577ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1992ίπώμ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι.-Ν.ΛΙΒΟΣ-Α.ΤΖΑΝΕΤΗΣΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
578ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1993ίπώμ.ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι.-Ν. ΛΙΒΟΣ-Α. ΤΖΑΝΕΤΗΣΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3254ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1994ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3255ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1995ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΑΦΟΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3304ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1996 (Α`)ΜΠΑΚΑΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3748ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1996 (Β`)ΜΠΑΚΑΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
3256ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1998ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΠ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3257ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1999ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΠ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3258ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2000ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΠ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3259ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2001ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΠ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3260ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2002ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΠ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3261ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2003ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ λΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ- ΜΠΕΝΑΚΗΠ. Ν ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3262ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2004ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΠ Ν ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3922ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3923ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2007ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3939ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2008ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π.Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ11067217
4266ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2011Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4267ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2012Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
4534ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΞΔ ΕΤΟΥΣ 2014ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
4535ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΞΕ ΕΤΟΥΣ 2015ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
4536ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΞΣΤ ΕΤΟΥΣ 2016ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
4051ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τ.ΝΘ 2009ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4459ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4398ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
2728ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1998ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Χ.ΚΑΡΑΤΖΑΣ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2846ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1999ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Χ.ΚΑΡΑΤΖΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
2847ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2000ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Χ.ΚΑΡΑΤΖΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
2848ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2001ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Χ.ΚΑΡΑΤΖΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ
3167ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2002ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3275ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2003ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3276ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2004ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3571ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2005ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3572ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2006ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3851ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2007ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
3943ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2008ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ1108-2755
4105ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2009ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4245ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2010ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4246ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2011ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4256ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2012ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4340ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2013ΝΙΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4682ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2016ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4683ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2018ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
4514ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΔΑΜΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
635ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΑΓΑΦΟΣ_ΗΛΙΑΣΤΥΠΟΙΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΟΕ ΑΘΗΝΑΙ 1948ΕΛΛΗΝΙΚΗ
636ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΑΔΕΔΕΣ_ΧΡΙΣΤΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑΙ 1971ΕΛΛΗΝΙΚΗ
638ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΑΖΗΣΙΑΔΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1964ΕΛΛΗΝΙΚΗ
645ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΕΝ ΛΙΜΕΝΙ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 1959ΕΛΛΗΝΙΚΗ
639ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΒΖΗΣΙΑΔΗΣ__ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ 1965ΕΛΛΗΝΙΚΗ
646ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΓΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ_ΧΡ. Κ.ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 1961ΕΛΛΗΝΙΚΗ
647ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΔΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ_ΧΡ. Κ.ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 1962ΕΛΛΗΝΙΚΗ
648ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ τ.ΕΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΡ. Κ.ΕΝ ΛΗΜΕΝΙ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 1962ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3165ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ 2002ΕΛΛΗΝΙΚΗ
584ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1991-1995ίποπτίίά ΤΟΥΣΗΣ_ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Χ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
2856ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1996-2000 ΤΟΜΟΣ Α`ΤΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2857ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1996-2000 ΤΟΜΟΣ Β`ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥΣΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3927ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2006ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ
603ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΜΑΓΚΑΚΗΣ_Γ.Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 1984ΕΛΛΗΝΙΚΗ
3962ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008ΕΛΛΗΝΙΚΗ9,7896E+12
3666ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π. 2005ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2949ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΑΡΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ- ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1998ΕΛΛΗΝΙΚΗ960-232-762-6
3030ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣΣΙΦΝΑΙΟΣ-ΧΑΛΚΙΑΣΑΘΗΝΑΙ 1952ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4196ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Χ.ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1939ΕΛΛΗΝΙΚΗ
593ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ τίύχος ΑΓΑΦΟΣ_ΗΛΙΑΣ Γ.ΑΘΗΝΑΙ 1957ΕΛΛΗΝΙΚΗ
606ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΔΙΚ. ΜΕΡΟΣ ΕΓΚΛ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑΙ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
594ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ τίύχος ΕΓΑΦΟΣ_ΗΛΙΑΣ Γ.ΑΘΗΝΑΙ 1965ΕΛΛΗΝΙΚΗ
598ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ τ.ΒΖΗΣΙΑΔΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΑΘΗΝΑΙ_1971ΕΛΛΗΝΙΚΗ
596ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣΔΕΔΕΣ_ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1976ΕΛΛΗΝΙΚΗ
633ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.1ΧΩΡΑΦΑΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1978ΕΛΛΗΝΙΚΗ
599ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ τ.ΒΖΗΣΙΑΔΗΣ__ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑΙ 1971ΕΛΛΗΝΙΚΗ
595ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ τίύχος ΑΓΑΦΟΣ_ΗΛΙΑΣ Γ.ΑΘΗΝΑΙ 1957ΕΛΛΗΝΙΚΗ
632ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ τ.1ΧΩΡΑΦΑΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 1978ΕΛΛΗΝΙΚΗ
588ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ_____ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΑΘΗΝΑΙ 1974ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4154ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ
4698ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν. 4619/2019)ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΕΛΛΗΝΙΚΗ978-960-568-980-3
Σελίδα 39 από 47
<<Πρώτη <Προηγ 37 3839 40 41 Επόμ> Τελευταία>>