ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ- ΕΙΔΙΚΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 17-05-2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ – 17ης – ΜΑΙΟΥ–2021

Περισσότερα...

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ

Δείτε εδώ την σχετική Προκήρυξη

Περί αντικατάστασης Προέδρου Δ.Σ. του ιδρύματος Αλκιβιάδη Παπαδρακάκη

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10-5-2021

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την σχετική απόφαση αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία τόσο του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, όσο και του ΚΓ Ηρακλείου

Ασφαλιστικά Μέτρα 14.05.21

Δείτε αναλυτικά τις ανακοινώσεις για τα Ασφαλιστικά Μέτρα της 14.05.21:

1. Ανακοίνωση για συζήτηση εδώ

2. Ανακοίνωση για αναβολές εδώ και

3. Το πινάκιο της 14.05.21 εδώ

Πρωτοδικείο Ηρακλείου Πράξη 107/2021

Δείτε εδώ τη με αριθ. 107/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου που αφορά στην αναστολή λειτουργίας του Πρωτοδικείου από 10-05-2021 έως 17-05-2021

Χρεώσεις Δικαστών για την δικασίμου της Τετάρτης 12-5-21 Τακτική μον/λους-Εκουσία

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Συνεδρίαση της 12-05-2021  ΕΚΘΕΜΑ - ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Περισσότερα...

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου -11.05.2021

Δείτε εδώ τον χρονικό καταμερισμό των πινακίων για την δικάσιμο στις 11-05-2021 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 426/2021 πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

ΕΚΘΕΜΑ ΑΠ/ΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑς 11-5-2021

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Συνεδρίαση της 11/5/2021

Περισσότερα...