ΝΕΑ ΚΥΑ -ΦΕΚ Β 4441/25.9.2021

Δείτε εδώ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Β' ΠΕΡ. 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου

αρ. 116/17-09-2021

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου της 17ης -09-2021

Σήμερα 17-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Δ.Σ.Η. στο Δικαστικό Μέγαρο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κατόπιν της από 17-09-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε ένα έκαστο των μελών προκειμένου να αποφασίσει επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παρακάτω ημερήσια διάταξη.

Περισσότερα...

Τροποποιητική πράξη 247/2021 Πρωοτοδικείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ

ΠΡΑΞΗ 1050/2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,ΑΠΟ 20.9.2021 ΕΩΣ 27.9.2021

Δείτε εδώ

Αναστολή αποχής δικαστικών επιμελητών (20.09.2021)

Δείτε εδώ

ΝΕΑ ΚΥΑ -ΦΕΚ Β 4337/18.9.2021

Δείτε εδώ

ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δείτε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Eνόψει της διεξαγωγής των εξετάσεων ασκουμένων για την Β’ εξεταστική περίοδο 2021,  στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου 2021,κατόπιν των  με  αριθ. 25,26 και 27/8-09-2021 αποφ. της  Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει το χρόνο άσκησης έως 31/10/2021 παρακαλούμε όπως υποβάλλετε:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως και την και Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021  στα γραφεία του ΔΣΗ   (Δικαστικό Μέγαρο )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
    1. Αίτηση συμμετοχής
    2. Υπεύθυνη Δήλωση
    3.  Πιστοποιητικό άσκησης (ΒΛ. συνέχεια ανακοίνωσης για δικαιολογητικά λήψης πιστοποιητικού)
    4. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίο (δεν απαιτείται  επικύρωση). Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση αυτού.
    5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)
   6. Απόδειξη κατάθεσης ποσού εβδομήντα (50,00) ευρώ στον αριθμ. 5011091124939 (IBAN GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς

Σημειώνουμε ότι στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2021».

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΞΗ 1041/2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 16.9.2021 ΕΩΣ 20.9.2021

Δείτε εδώ