Υπ' αρ. 344/18-4-2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ τη υπ' αρ. 344/18-4-2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, η οποία ρυθμίζει τη 
λειτουργία του Δικαστηρίου από τις 19/4/2021 και ώρα 06:00 π.μ., έως και τις 26/4/2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Ειρηνοδικείο Καστελλίου. πραξη λειτουργίας (19.04.2021 έως 26.04.2021)

Δείτε εδώ

Πρωτοδικείο Ηρακλείου: υπ΄ αρ. 89/2021 και 90/2021 πράξεις Προέδρου

Δείτε τις υπ΄ αρ. 89/2021 εδώ  και 90/2021 εδώ πράξεις Προέδρου σχετικά με τη λειτουργία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου από 19/4/2021 έως και 26/4/2021.

ΦΕΚ Γ 908/14.4.2021-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Δείτε εδώ τη με αρ. πρωτ.8 /9.4.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  για την τροποποίηση προκήρυξης διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄  εξεταστικής περιόδου 2021,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ,τεύχος Γ  908/14.4.2021

Απόφαση Λειτουργίας Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου και Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ την με αριθ. πρωτ. 8/12.04.21 Απόφαση της Προϊσταμένης του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου σχετικά με την λειτουργία τόσο του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου όσο και του Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δείτε εδώ

Ειρηνοδικείο Μοιρών: ορθή επανάληψη όσο αφορά την διαδικασία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Δείτε εδώ

82/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ τη με αρ. 82/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Πράξη λειτουργίας Ειρηνοδικείου Καστελλίου 12-19/4

Δείτε εδώ