ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Γνωστοποιείται στους κ. συναδέλφους, o απολογισμός 2021 και προϋπολογισμός 2022, κατ’ άρθρο 95, παρ.1, εδ. ια‘, του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013) (πατήστε εδώ).


Εκ του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 18.07.22

    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 παρ.1 εδάφιο β’ και 98 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα  του Α’ Τριμελούς Πλημ/κείου στο Δικαστικό Μέγαρο  με θέματα:

1.     Ανακοινώσεις-Ενημέρωση

2.     Έγκριση Απολογισμού 2021

3.     Ψήφιση Προϋπολογισμού 2022

4.     Διορισμός Ελεγκτών

Επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση κατ’ άρθρο 99 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων στις 22 Ιουλίου 2022 στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα.                                 

                                                                                       Ηράκλειο 12-07-2022

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                                ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

165/2022 Πράξη της Αναπληρούσας τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ τη με αρ. 165/2022   Πράξη της Αναπληρούσας τον Διευθύνοντα  το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου  σχετικά  με τη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου  από 01-07-2022  και ώρα 06:00 έως και την  15-07-2022   και ώρα 06:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι ο  Δικηγορικός Σύλλογος  Ηρακλείου, κατόπιν της από 29/06/2022 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου,  θα προβεί στην επιλογή ενός (1) συνεργάτη (μέλους του Δ.Σ.Η) για τη σύναψη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αορίστου χρόνου, για τις ανάγκες στελέχωσης των διοικητικών του υπηρεσιών, της Βιβλιοθήκης και του Ταμείου του. Αναλυτικά τα προσόντα που απαιτούνται, τα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής και η διαδικασία αξιολόγησης  περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2022

Δείτε εδώ

Λειτουργία αρχείου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί της Ανωγείων 48 05.07.22

Σας γνωρίζουμε ότι το αρχείο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί της οδού Ανωγείων 48, θα λειτουργήσει στις 5/7/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 και όχι στις 4/7/2022 ημέρα Δευτέρα, για υπηρεσιακούς λόγους.

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για το ζήτημα της αναστολής των καταχρηστικών προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά τα διαστήματα της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων λόγω COVID

Ενόψει της αναστάτωσης που έχει προκληθεί λόγω της έκδοσης της υπ’ αριθμ. 762/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου, σχετικά με το ζήτημα της αναστολής ή μη των καταχρηστικών προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά τα διαστήματα της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας του COVID και ενόψει του γεγονότος ότι εγείρεται σοβαρό θέμα απώλειας τέτοιων προθεσμιών σε πληθώρα υποθέσεων που χειρίζονται συνάδελφοι ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσος, απέστειλε επείγουσα επιστολή στη Συντονιστική Επιτροπή προκειμένου να ζητηθεί η άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προς επίλυση του ζητήματος και να οριστεί ρητώς ότι στην έννοια των προθεσμιών άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν κατά τα διαστήματα 13.3.2020 έως 31.5.2020 και 7.11.2020 έως 5.4.2021 νοούται και οι προθεσμίες των άρθρων 518 παρ. 2, 544 παρ. 5, 564 παρ. 3 ΚΠολΔ.

Για το σκοπό αυτό συνετάγη με την επικουρία επιφανών νομικών συμβούλων της Ολομέλειας σχέδιο διάταξης νόμου (μετά της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης).

Ακολουθεί το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης:

QUOTE

Σχέδιο διατάξεως

«Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 74 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 4690/2020  (ΦΕΚ Α 104/30.5.2020) ως και του άρθρου 83 παρ. 1.α. εδ. α’ ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α' 48/31.03.2021,
ως η διάταξη ερμηνεύθηκε δια του άρθρου 25 ν. 4792/2021, ΦΕΚ Α΄ 54/09.04.2021) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν αντιστοίχως
κατά τα διαστήματα 13.3.2020 έως 31.5.2020 ως και 7.11.2020 έως 5.4.2021 νοούνται και οι προθεσμίες των άρθρων 518 παρ. 2, 544 παρ. 5, 564 παρ. 3 ΚΠολΔ.
Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30.5.2020) ως και του άρθρου 83 παρ 1.α. εδ. γ’ ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α' 48/31.03.2021)
ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων των οποίων παρατείνεται η λήξη νοούνται και οι προθεσμίες των άρθρων 518 παρ. 2, 544 παρ. 5, 564 παρ. 3 ΚΠολΔ».

 

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη αίρεται η διχογνωμία που προκλήθηκε αναφορικά με την ερμηνεία του άρθρου 74 παρ. 1 ν. 4690/2020 αλλά και του άρθρου 83 παρ 1 ν. 4790/2021 σε σχέση ιδίως με τις καταχρηστικές προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων, χάριν σταθμίσεων ασφάλειας δικαίου και προς αποτροπή του κινδύνου απώλειας δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων.

UNQUOTE

Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε έκτακτα στις 27-6-2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια της από 2.4.2022 απόφασης της Ολομέλειας για την κατάργηση, άλλως, τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 31.7.2022.

Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που επήλθαν στο άρθρο 349 ΚΠΔ, το οποίο ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή, αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την αναστολή της από 13-6-2022 απόφασής της.

3. Αντιπροσωπεία της Ολομέλειας θα συναντηθεί την Τετάρτη 29-6-2022 με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη, προκειμένου να θέσει σε αυτόν ζέοντα ζητήματα του κλάδου όπως, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η κατάργηση άλλως η μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, η επέκταση απαλλαγής των δικηγόρων από ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, το ζήτημα των μεγαρόσημων, η άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας που καθυστερούν υπέρμετρα μέχρι σήμερα.