Αποχή Δικηγόρων Δ.Σ.Η. από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών 07.10.21

Με την με αρ.118/7-10-2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΗ έγινε δεκτή η εισήγηση της Ολομέλειας των ΔΣ Ελλάδος με την οποία παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων , μέχρι 31.10.2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που καθορίστηκε, από την Συντονιστική Επιτροπή λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί, δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                                      ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Β Κύκλος Πρακτικής Άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών σε δικαστήρια και εισαγγελίες

Ξεκίνησε την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 18:00 η υποβολή αιτήσεων Β Κύκλου για Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών σε δικαστήρια/εισαγγελίες, στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση.

Περισσότερα...

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: Πράξη λειτουργίας από 4-10 έως 11-10

Δείτε εδώ

Υπ' αρ. 1134/4-10-2021 Πράξη λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ 

Ανακοίνωση Υποθηκοφυλακείου Αρκαλοχωρίου (04.10.21)

Δείτε εδώ

Η με αρ. 266/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ τη με αρ. 266/2021  Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου  σχετικά  με τη λειτουργία των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας  από 04-10-2021 και ώρα 06:00 έως 11-10-2021 και ώρα 06:00

ΝΕΑ ΚΥΑ-ΦΕΚ Β 4577/3.10.2021

Δείτε εδώ

ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ 4-10-2021 ΕΩΣ 11-10-2021

Δείτε εδώ