ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ από 13-4-2021 ΕΩΣ 19-4-2021

Δείτε εδώ τη με αρ. 80/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία του Πρωτοδικείου από 13-04-2021 έως και 19-04-2021 και ώρα 06:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 9-4-2021 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

Δείτε εδώ τα ασφαλιστικά της 9ης -4-2021 χωρίς προσωρινές

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 9-4-2021 ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

Δείτε εδώ τα ασφαλιστικά της 9ης -4-2021 με προσωρινές διαταγές

ενημέρωση για την δικάσιμο 13-04-2021 (οικογενειακό )

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις του οικογενειακού ( διετούς διάστασης - ισχυρού κλονισμού ) που σωρευτικά έχουν αίτημα  διατροφής ή  επικοινωνίας ή επιμέλειας, συζητούνται με την δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων. Παρακαλούμε να ενημερώσετε  μέχρι τις 12:00 την γραμματεία Ειδικής διαδικασίας , με κοινή δήλωση για τυχόν αίτημα αναβολής. Οι υπόλοιπες υποθέσεις που δεν περιέχουν κανένα από τα παραπάνω σωρευτικά αιτήματα,   δύναται να  συζητηθούν με κοινή δήλωση χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ 281/21

Δείτε εδώ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ 12-4-2021 ΕΩΣ 19-4-2021

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Προέδρου Πρωτοδικών σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Πρωτοδικείου Λασιθίου από 12-4-2021 έως 19-4-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12 - 19.04.21

Δείτε εδώ την νέα ανακοίνωση λειτουργίας των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λασιθίου για το χρονικό διάστημα από 12/04/2021 και ώρα 6.00 π.μ έως και 19/04/2021 και ώρα 6.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ 14-4-2021

Δείτε εδώ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Δείτε εδώ