Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας με αφορμή τις δηλώσεις βουλευτή

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αφορμή τις δηλώσεις βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που αφορούν ιδίως στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της δεν πρέπει να εμπλέκονται με κανένα τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και σκοπιμότητες.

2. Ο πολιτικός διάλογος θα πρέπει να γίνεται στη βάση προγραμματικών προτάσεων και ιδεολογικών θέσεων και όχι με τη στοχοποίηση προσώπων.

3. Η απροκάλυπτη στοχοποίηση λειτουργών της Δικαιοσύνης, ιδίως με την ανεπίτρεπτη ανάρτηση φωτογραφιών και την παρέμβαση στην προσωπική και λειτουργική τους ανεξαρτησία εκφεύγει του πλαισίου της πολιτικής κριτικής, ουδέν προσφέρει στο δημόσιο διάλογο και είναι απόλυτα καταδικαστέα.

4. Το δικηγορικό σώμα δεν μπορεί να ανεχθεί συμπεριφορές, από όπου και αν προέρχονται, που είναι αντίθετες στη συνταγματική και δικαιϊκή τάξη.

5. Αποτελεί υποχρέωση όλων των πολιτικών δυνάμεων να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να προασπίζουν με κάθε τίμημα το κράτος δικαίου.

Ενημέρωση για τη διαδικασία πληρωμής των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ψήφιση του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 (Α’ 21/4-2-2023) για την καταβολή του 80% των ποσών αμοιβής των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας που εκκρεμούν για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που προβλέπονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκπόνησε έναν συνολικό οδικό χάρτη για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της νέας διάταξης.

 

Συγκεκριμένα, προς το σκοπό της διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας:

α) Ετοιμάστηκε το απαιτούμενο σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, το οποίο κατόπιν διαβουλεύσεων εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΧΔΙΚ, και

β) Ξεκίνησε αμέσως η δημιουργία νέας ειδικής πλατφόρμας μέσω του ΟΠΣ (Portal) της Ολομέλειας, η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση ολοκλήρωσης, αφού λάβαμε υπόψη το σύνολο των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από το ΤΑΧΔΙΚ για τη συλλογή, αποστολή και επεξεργασία των στοιχείων (Υπευθύνων Δηλώσεων – Στοιχείων Τραπεζικών Λογαριασμών).

 

Τις επόμενες ημέρες, μόλις εγκριθεί από το ΤΑΧΔΙΚ ο συνολικός οδικός χάρτης που εκπονήθηκε για όλα τα στάδια εφαρμογής της σχετικής διάταξης, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

 

Επισυνάπτεται το τελικό σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης, όπως θα αναρτηθεί στη νέα ειδική πλατφόρμα του Portal της Ολομέλειας, προκειμένου να γνωρίζετε εγκαίρως όλα τα επιμέρους στοιχεία που θα περιλαμβάνονται, ώστε να προετοιμαστείτε μέχρι την έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας.

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 69 ν. 5016/2023)

 

Του/Της …………..…………………..……………………………………………………….,

Δικηγόρου ……………………, ΑΜ……………, κατοίκου ………………………………….

 ………………………………………………………………, ΑΦΜ ………………………….

 

Με την παρούσα, στα πλαίσια της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 69 ν. 5016/2023, δηλώνω υπεύθυνα:

α) ότι έχουν υποβληθεί στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., αα) οι σχετικές πράξεις διορισμού δικηγόρου νομικής βοήθειας, που αφορούν τα γραμμάτια προείσπραξης που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της Ολομέλειας για ανεξόφλητα γραμμάτια 2019-2022,

αβ) τα ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους για τους ως άνω διορισμούς,

αγ) οι βεβαιώσεις των αρμοδίων δικαστικών ή άλλων αρχών σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου νομικής βοήθειας ως προς τους ως άνω διορισμούς,

β) ότι δεν έχω εισπράξει αποζημίωση για νομική βοήθεια που να προκύπτει από ειδικό γραμμάτιο που περιλαμβάνεται στον πίνακα του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2019-2022),

γ) Δεν έχω εκδώσει τιμολόγιο για κανένα από τα ανωτέρω γραμμάτια. / Έχω εκδώσει το/τα -την/τις υπ΄αριθ. …………………………….. Τιμολόγιο/α – Απόδειξη/Αποδείξεις για τα εν λόγω γραμμάτια είσπραξης που αφορά το σύνολο / μέρος αυτών και ειδικότερα ποσό ονομαστικής αξίας γραμματίου ……………………… που αφορά τις προεισπράξεις υπ’ αριθ. ……………………………………………………………………... Στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία συμπεριέλαβα και ποσό ΦΠΑ …….. …. για τις προεισπράξεις …………………………………….. Στα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσα δεν υπαγόμουν σε ΦΠΑ.

δ) Κατά τον κρίσιμο χρόνο δικαιούμαι / δεν δικαιούμαι απαλλαγής ΦΠΑ[1]

ε) Το ποσό που θα μου καταβληθεί βάσει της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 69 ν. 5016/2023 επιθυμώ να καταβληθεί, στο λογαριασμό που είμαι δικαιούχος, στην Τράπεζα …………………………… και στον τραπεζικό λογαριασμό (σε μορφή Διεθνούς Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) ……………………………………….. Επισυνάπτεται η πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας ή απεικόνιση μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλο σχετικό έγγραφο.

 

………………….., …../……./2023

Ο/Η Δηλών/ούσα[1] Αφορά όσους δεν έχουν εκδώσει φορολογικό στοιχείο, και κρίσιμο είναι το καθεστώς που ισχύει κατά το φορολογικό έτος 2023. Για όσος έχουν εκδώσει φορολογικό στοιχείο, θα σημειώνουν το καθεστώς ΦΠΑ κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου και το συμπληρώνουν κατάλληλα στο γ) ανωτέρω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 06 - 10.03.2023

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/03 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/23 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/23.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

Ανακοίνωση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου 02.03.2023

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου της 2/3/2023 θα εκδικαστούν στις 3/3/2023 στις 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του 1ου ορόφου στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

 Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ελεονώρα Λινάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Δείτε εδώ το πρόγραμμα δημοσίευσης διαθηκών για το δίμηνο ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 28.02 - 03.03.23

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 28/2 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/3/23, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝΤΕΤΑΡΤΗ 01/03/23.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ 28-2-2023 ΕΩΣ 31-3-2023

Ηράκλειο, 22-02-2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κατά τη συνεδρίασή του της 22-02-2023, αφού έλαβε υπόψη την από 08-02-2023 πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων, αποφάσισε την αναστολή της αποχής από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και της μη έκδοσης γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας από την Τρίτη 28-02-2023 έως και την Παρασκευή 31-03-2023, οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στη διάταξη του άρθρου 69 του ν. 5016/2023, από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

                                                         Νίκος Λογοθέτης                                         Νίκος Καραγιάννης

Μεταφορά λειτουργίας του αρχείου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί της πλατείας Κύπρου 7 λόγω Καθαράς Δευτέρας

Σας γνωρίζουμε ότι, το αρχείο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου  επί της πλατείας Κύπρου 7, δεν θα λειτουργήσει λόγω Καθαράς Δευτέρας την 27η Μαρτίου 2023, αλλά την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Δ.Σ.Η.& Λ.Ε.Α.Δ.Η.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ.Σ.Η.

Οι συνάδελφοι και οι ασκούμενοι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Μουσική Ομάδα του ΔΣΗ, παρακαλούνται να αποστείλουν e-mail στους :1) Απόστολο Ξυριτάκη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε." data-hovercard-owner-id="93">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.) και 2) Εβίτα Καρουζάκη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε." data-hovercard-owner-id="93">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.) έως 7-03-2023, δηλώνοντας παράλληλα τον τρόπο συμμετοχής τους (τραγούδι, μουσικό όργανο κλπ )

 Ο υπεύθυνος για τη μουσική ομάδα

Απόστολος Ξυριτάκης