ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 13.04.21

Δείτε εδώ

Ειρηνοδικείο Καστελλίου - πραξη λειτουργίας (06.04.2021 έως 12.04.2021)

Δείτε εδώ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 - 12/4/21

Δείτε εδώ την Πράξη 232/2021  της Διευθύνουσας το  Ειρηνοδικείο Ηρακλείου για την λειτουργία  του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από 6.4.2021 έως 12.4.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 - 12.4.21

Δείτε εδώ

Πράξεις λειτουργίας Πρωτοδικείου Ηρακλείου 74 και 75/2021

Δείτε εδώ και εδώ τις δυο πράξεις 74 και 75/2021 του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας μας