Παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης στο myData μέχρι τα μέσα Ιουνίου

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, έτους 2021 στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε. 

Παράταση για τους δασικούς χάρτες ζητά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟY
Δικαστικό Μέγαρο
Τηλ: 2810/286-386 & 2810/288-312
Fax: 2810/288-311
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

                                                                                                                                                                                                         Ηράκλειο, 26-05-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Η θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το ζήτημα των Δασικών Χαρτών – Αναγκαία η Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Αντιρρήσεων. Ενόψει της λήξης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη (α’ εδάφιο παρ. 1 άρθρ. 15 του ν. 3889/2010), η οποία για την Π.Ε. Ηρακλείου παρατάθηκε έως την 31η Μαΐου 2022, και για την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος της δασικής νομοθεσίας, ως Δ.Σ.Η. επισημαίνουμε τα εξής: Από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ο κυρωμένος δασικός χάρτης καθίσταται στο σύνολό του οριστικός και παράγει πλήρη αποδεικτική ισχύ και δεσμευτικότητα έναντι κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής για τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α` και β` της ως άνω παραγράφου (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 3889/2010). Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτάσεις που σύμφωνα με αυτόν δε διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, δεν προβάλλονται δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 3889/2010). Εξ αντιδιαστολής τούτο σημαίνει ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος το Ελληνικό Δημόσιο να προβάλλει δικαιώματα στις εκτάσεις που υπάγονται στη δασική νομοθεσία, ανεξάρτητα από το δικονομικό βάρος που θα διέπει τη συγκεκριμένη κάθε φορά αμφισβήτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 ν. 998/1979. Υπό το παραπάνω πρίσμα, η αντιδικία Δημοσίου - ιδιωτών φαντάζει σχεδόν αναπόφευκτη σε ό,τι αφορά δασικές εν γένει εκτάσεις τις οποίες οι ιδιώτες νέμονται και κατέχουν χωρίς επίσημο τίτλο (με έκτακτη χρησικτησία) ή με τίτλο μεν, αλλά συντεταγμένο μετά την 1η-7-2001 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8Α του ν. 998/1979. Ωστόσο, ακόμη και αν ο πολίτης επιτύχει τελικώς την αναγνώριση της κυριότητάς του (διοικητικά ή δικαστικά) επί δασικής εν γένει έκτασης υπαγόμενης σε οποιαδήποτε εκ των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό αυτής (ως δάσους ή δασικής), θα πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση της έκτασης αυτής περιορίζεται στις οριζόμενες στο νόμο πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες αξιοποίησης, αποκλειομένης της δυνατότητας ελεύθερης διάθεσης, ανοικοδόμησης αυτών ή ακόμη και καλλιέργειάς τους, ανά περίπτωση. Τούτων δοθέντων, ο παρατηρούμενος έντονος εφησυχασμός των πολιτών και η κατά γενική ομολογία απραγία τους σε σχέση με την υποβολή αντιρρήσεων, βασιζόμενη στην εσφαλμένη αντίληψη ότι «οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων», ότι «σε καμμία περίπτωση με την εν λόγω ανάρτηση δε θίγονται άλλα δικαιώματα των ιδιοκτητών» ή πολύ περισσότερο ότι «αυτοδίκαια θα αποδοθεί ο ορθός χαρακτηρισμός των καλλιεργημένων εκτάσεων» ουδόλως ανταποκρίνεται στη νομική πραγματικότητα, καθώς μετά την κύρωση του δασικού χάρτη και χωρίς την υποβολή σχετικών αντιρρήσεων, τούτος οριστικοποιείται και παράγει πλήρη αποδεικτική ισχύ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τυχόν αξιώσεις του Δημοσίου επί των δασικών εν γένει εκτάσεων, καθώς και σε σχέση με τις δυνατότητες χρήσης του εκάστοτε ιδιοκτήτη μίας δυνητικά ιδιωτικής έκτασης (δασικής ή μη). Υπό την σκοπιά αυτή, εφόσον ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δύναται με αξιώσεις να αμφισβητήσει την εμφανιζόμενη στο χάρτη δασική μορφή μίας έκτασης, η οποία πράγματι κατά την απεικόνισή της στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης εμφανίζεται καλλιεργημένη, κρίνεται επιβεβλημένη, έστω και τώρα και με μόλις λίγες ημέρες να απομένουν για την λήξη της προθεσμίας, η εμπρόθεσμη υποβολή αντιρρήσεων, προκειμένου να διορθωθεί ο αποτυπούμενος στο δασικό χάρτη εσφαλμένος χαρακτηρισμός της έκτασης αυτής ως δασικής ή χορτολιβαδικής, προς διαφύλαξη των δυνατοτήτων οικονομικής αξιοποίησής της ιδιωτικής περιουσίας και κατ’ επέκταση του ίδιου του δικαιώματος κυριότητας του πολίτη. Υπό τα παραπάνω δεδομένα, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την μικρή σχετικά κινητοποίηση των πολιτών σε σχέση με την υποβολή αντιρρήσεων ή/και προδήλων σφαλμάτων, οφειλόμενη πολλές φορές σε πλήρη άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της κατάστασης, κρίνεται απολύτως αναγκαία η παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων τουλάχιστον μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Εκ του Δ.Σ.Η.
                                  

ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ PORTAL ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τις συναλλαγές, μέσω του PORTAL της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας ( έκδοση γραμματίων κλπ), είναι δεκτές οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ΟΛΩΝ των ελληνικών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

Σχετικά με τις οδηγίες καταχώρησης και χρήσης  παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δείτε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Δείτε εδώ τη με Αριθμ.πρωτ.:14624/23.5.2022 προκήρυξη της  ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για πρόσληψη τεσσάρων (4) Δικηγόρων με σχέση έμμισθης  εντολής

Ενημέρωση για συνεδριάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι α) η συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου κατά την δικάσιμο της 2/6/2022 ενδέχεται να διακοπεί αμέσως μετά την έναρξή της, με απόφαση που θα ληφθεί και θα ανακοινωθεί από το Δικαστήριο, λόγω ελλείψεως αιθουσών στο Δικαστικό Μέγαρο, η δε πιθανή ημερομηνία συνεδριάσεως μετά την διακοπή είναι η 3/6/2022, ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημ/κείου, και β) για τον ίδιο λόγο, η συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου κατά την δικάσιμο της 6/6/2022 ενδέχεται να διακοπεί αμέσως μετά την έναρξή της, με απόφαση που θα ληφθεί και θα ανακοινωθεί από το Δικαστήριο, η δε πιθανή ημερομηνία συνεδριάσεως μετά την διακοπή είναι η 17/6/2022, ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημ/κείου.

Εκ της Γραμματείας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

Επισυνάπτεται απόφαση της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, σχετικά με τον ορισμό των εξεταστών για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α' Εξεταστικής Περιόδου 2022. (πατήστε εδώ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 23 -27.05.22

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/05/22 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/22 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/05, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/22.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ