ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ 16-09-2021

Εφιστάται στους συναδέλφους από 16-09-2021, η τήρηση των κανόνων εισόδου στα Δικαστήρια και στις συναφείς δικαστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την με αρ. 55254/9-09-2021 ΚΥΑ.

Παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση σας, ώστε να διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι .

 Από τη Γραμματεία του Δ.Σ.Η.

Ειρηνοδικείο Καστελλίου. πραξη λειτουργίας (13.09.2021 έως 16.09.2021)

Δείτε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Όσους/Όσες υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Δήμο Χερσονήσου (περίοδος 1η Οκτωβρίου 2021 έως και  31η Μαρτίου 2022) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την από την επομένη της ανάρτησης (της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου (http://www.hersonisos.gr) δηλ. από 14.09.2021, ημέρα Τρίτη  έως και 23.09.2021 ημέρα Πέμπτη,  σύμφωνα με τα κατωτέρω αναγραφόμενα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι θέσεις των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου, ορίστηκαν σε τρείς (3).

Δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ (2) ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

Δείτε εδώ

ΝΕΑ ΚΥΑ-ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021

Δείτε εδώ

ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13 - 16.09.21

Δείτε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ

Στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων και των επισκεπτών, καθώς και του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α) Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης του εξωτερικού χώρου, των εισόδων/εξόδων και των διαδρόμων του κτιρίου, με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, καταστροφή δημόσιας περιουσίας κλπ. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Β)  Ενόψει του ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού και των ψηφιακών βεβαιώσεων αρνητικών rapid test, η είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου θα γίνεται υποχρεωτικά από την κεντρική πύλη. Οι λοιπές είσοδοι/έξοδοι είναι αποκλειστικά έξοδοι κινδύνου και δεν επιτρέπεται η χρήση τους για άλλο σκοπό. Η χρήση αυτών, εκτός της περιπτώσεως κινδύνου, θα ελέγχεται πειθαρχικά.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΩΣ 16.09.21

Δείτε εδώ