ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες συνήγοροι επειδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την επικείμενη καταστροφή, λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου και φόρτου εγγράφων, των σχετικών εγγράφων , που υπάρχουν στις δικογραφίες των ετών από 2000-2019, της αστικής διαδικασίας (Τακτική, Ειδική, Εκουσία) του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου και της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και διαταγών πληρωμής, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε μέχρι τις 31/1/2021 για την παραλαβή τους. Ευχαριστώ

Πληροφορίες στην Κ. Ελένη Σωτηριάδου Γραμματέας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841341110

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (03.12.2020)

Δείτε εδώ το με αρ. Πρωτ.  ΠΡ 1358/2042161/20.11.2020 έγγραφο του Προέδρου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ προς τον ΔΣΗ με θέμα την οριστικοποίηση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και εδώ τη με αρ. πρωτ.  1017/2-12-2020 απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΔΣΗ.

Ειρηνοδικείο Καστελλίου 7η πραξη αναστολής εργασιών

Δείτε εδώ

Ενημέρωση για δικάσιμο 8.12.2020 Πολιτικού Εφετείου

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.

Κατάθεση δικογράφων - ενδίκων μέσων

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου για κατάθεση δικογράφων.ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δείτε εδώ

Πράξη 289/2020 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ δεύτερη πράξη Προέδρου  με αριθμ.  289/2020  με νέες δικασίμους  ανά διαδικασία ενόψει της υπ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ: 76629 ΚΥΑ και λόγω της αναστολής  λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως και 07/12/2020.

 

 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δείτε εδώ την υπ’ αριθμ. 285/2020 πράξη Προέδρου ενόψει της υπ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ: 76629 ΚΥΑ που αφορά την αναστολή της λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως και 07/12/2020

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δείτε εδώ την  πράξη της κ. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λασιθίου, σχετικά με την παράταση της αναστολής λειτουργίας των εργασιών του Πρωτοδικείου Λασιθίου μέχρι 7-12-2020.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δείτε εδώ