Εορταστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (Association of European Administrative Judges, AEAJ), 12 - 14 Μαΐου 2022, στο Ηράκλειο.

Η Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (Association of European Administrative Judges, AEAJ) πραγματοποιεί στο Ηράκλειο την εορταστική Γενική Συνέλευση της που θα λάβει χώρα στις 12 έως 14 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται:

A. Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας (Working Group) "Independence and Efficiency", με αντικείμενο την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης (δείτε ΕΔΩ).

Β. Εορταστική Εκδήλωση και Γενική Συνέλευση της Ένωσης  Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (δείτε ΕΔΩ).

Η ΑΠΟ 9-5-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ευρισκόμενη σε συνεδρίαση, πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Φώτη Καραβασίλη.

Εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της.

Ο Φώτης Καραβασίλης με το ήθος του, την έντονη και διαρκή δράση του και τις δημοκρατικές του θέσεις αποτέλεσε εξαίρετο μέλος του δικηγορικού σώματος.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων, Δικαστικός Χάρτης και Νομική Βοήθεια, τα βασικά θέματα που συζητησε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, συναντήθηκε χθες, 9.5.2022, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Υφυπουργό Γεώργιο Κώτσηρα και συζήτησε μαζί τους σημαντικά θέματα του κλάδου και συγκεκριμένα:

1. Σχέδιο νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών».

Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια της από 2-4-2022 απόφασης της Ολομέλειας, εξέφρασε τις πάγιες θέσεις της για τα ζητήματα της τροποποίησης του καθεστώτος προαγωγικής εξέλιξης των δικαστικών λειτουργών και της επιθεώρησης των δικαστηρίων αλλά και την αντίθεσή της σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου και ιδίως:
α) Την έκφραση γνώμης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους ή τη μετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους.
Η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε, σε κάθε περίπτωση, να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της Ολομέλειας των οικείων Εφετείων, πολιτικών και διοικητικών, μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
β) Τη λειτουργία Δικαστηρίων τηλεματικής και τη διενέργεια πολιτικών και ποινικών δικών με τηλεδιάσκεψη, κατά το μέρος που οδηγούν στην κατάργηση της προφορικής, δια ζώσης, διαδικασίας στο ακροατήριο, που είναι αναγκαία για την αναζήτηση της αλήθειας και της απόδοσης του δικαίου.
γ) Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων βοηθημάτων και των αντίστοιχων ενδίκων μέσων και αφορούν συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις, αποδυναμώνοντας τους περιφερειακούς δικαστικούς σχηματισμούς και σωρεύοντας δικαστική ύλη στα μεγάλα Δικαστήρια με κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Ο Υπουργός ενημέρωσε την Συντονιστική Επιτροπή για τις θέσεις του Υπουργείου και δήλωσε ότι δεν υπάρχει στο Υπουργείο κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας. Περαιτέρω, δεσμεύθηκε ότι δεν πρόκειται να λάβει χώρα οποιαδήποτε αλλαγή, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους φορείς της δικαιοσύνης και της κοινωνίας, γεγονός που απαιτεί βάθος χρόνου.
Επίσης, δήλωσε ότι μελετά την επέκταση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι περιφερειακοί σχηματισμοί και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες.

Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:
1. Την άμεση σύγκληση της Ολομέλειας προκειμένου να ενημερωθεί αυτή αναλυτικά για τη συνάντηση με τον Υπουργό.
2. Την προβολή των θέσεων του δικηγορικού σώματος με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
3. Την ενημέρωση των βουλευτών, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών και οικονομικών φορέων για τις δυσμενείς συνέπειες από τυχόν κατάργηση υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών.
4. Να προτείνει στην Ολομέλεια να προβεί σε όποιες άλλες δράσεις ενίσχυσης και διεκδίκησης των θέσεών της.

2. Άρθρο 187 παρ. 6 ΠΚ

Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια της από 2.4.2022 απόφασης της Ολομέλειας ζήτησε την κατάργηση άλλως τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ. Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 31.5.2022. Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

3. Κώδικας Δικηγόρων

Η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε την άμεση συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων.

4. Νομική Βοήθεια

Η Συντονιστική Επιτροπή στα πλαίσια της διεκδίκησης για άμεση εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους δικηγόρους έθεσε το θέμα της άμεσης πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού από το ΤΑΧΔΙΚ, άλλως της προώθησης νομοθετικής ρύθμισης ώστε η εκκαθάριση αυτή να γίνεται με επιμέλεια της Ολομέλειας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να καλυφθούν τα υφιστάμενα οργανικά κενά.

5. Κατάργηση μεγαρόσημων

Η Συντονιστική Επιτροπή, ενόψει της φημολογούμενης κατάργησης των μεγαρόσημων από τα τέλη Ιουνίου 2022, ζήτησε να ληφθεί μέριμνα προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων και ταλαιπωρίας των συναδέλφων από την έλλειψή τους και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέχρι αυτό να υλοποιηθεί να παραταθεί η έκδοση μεγαρόσημων, σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς.

.6. Αποδοχή κληρονομιάς από Δικηγόρους

Η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα αποδοχής κληρονομιάς από δικηγόρους, κατ’ ανάλογη διαδικασία με τις ένορκες βεβαιώσεις άλλως, τη δυνατότητα αποδοχής ενώπιον του Γραμματέα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται.
Επίσης, ζήτησε να αναλάβει την εκτέλεση έργου, το οποίο να αρνούνται ή αδυνατούν να επιτελέσουν σήμερα άλλοι δημόσιοι λειτουργοί.

 

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Η' ΑΙΤΗΣΕΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ : 1) ΜΕ email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε., 2) ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ 2103398204
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 2/5/2022 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ)

Δείτε εδώ την με αρ. 118/2022 πράξη για τον επαναπροσδιορισμό "ΟΙΚΟΘΕΝ" των υποθέσεων Ειδικής Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου της δικασίμου της 02-05-2022 που αποσύρθηκαν λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09- 13.05.2022

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09/05/22 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ13/05/22 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/05 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/22.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜ. ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δείτε εδώ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Γνωστοποιείται στους συναδέλφους το από 3.5.2022, γνωμοδοτικό σημείωμα που συνέταξε για λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Μεντής Γεώργιος σε συνεργασία με τον δικηγόρο Αθηνών ΜΔΕ Αστικού Δικαίου (ΕΚΠΑ)/Ενέργειας (ΠΑΠΕΙ) κ. Καλογεράκη Γεώργιο, για το ζήτημα της νομιμότητας της ρήτρας αναπροσαρμογής της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το παρόν χορηγείται από την Ολομέλεια σε όλες/ους τους Έλληνες δικηγόρους για να λάβουν γνώση και να συνεισφέρει στην υποστήριξη σχετικών ενδίκων βοηθημάτων που τυχόν θα ασκήσουν τόσο για λογαριασμό τους ως οικιακοί καταναλωτές, ή ως επιτηδευματίες, όσο και για λογαριασμό των τυχόν εντολέων τους.

Δείτε εδώ την σχετική γνωμοδότηση

Ειρηνοδικείο: Πράξη 732_2022 Επαναπροσδιορισμου Δικασιμου 2/5/2022

Δείτε εδώ την Πράξη 732_2022 του Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  με την οποία  Επαναπροσδιορίζονται οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση δεν εκφωνήθηκε  στις 02/5/2022 λόγω της μετάθεσης της υποχρεωτικής αργίας της 1ης  Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τις 2 Μαΐου 2022 επειδή συμπίπτει με Κυριακή.

Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου σχετικά με τη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου από 01-05-2022 και ώρα 06:00 έως και την 16-05-2022 και ώρα 06:00.

Δείτε εδώ τη με αρ. 113/2022   Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου  σχετικά  με τη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου  από 01-05-2022   και ώρα 06:00 έως και την  16-05-2022  και ώρα 06:00.