Ειρηνοδικείο Καστελλίου 7η πραξη αναστολής εργασιών

Δείτε εδώ

Ενημέρωση για δικάσιμο 8.12.2020 Πολιτικού Εφετείου

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.

Κατάθεση δικογράφων - ενδίκων μέσων

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου για κατάθεση δικογράφων.ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δείτε εδώ

Πράξη 289/2020 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ δεύτερη πράξη Προέδρου  με αριθμ.  289/2020  με νέες δικασίμους  ανά διαδικασία ενόψει της υπ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ: 76629 ΚΥΑ και λόγω της αναστολής  λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως και 07/12/2020.

 

 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δείτε εδώ την υπ’ αριθμ. 285/2020 πράξη Προέδρου ενόψει της υπ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ: 76629 ΚΥΑ που αφορά την αναστολή της λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως και 07/12/2020

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δείτε εδώ την  πράξη της κ. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λασιθίου, σχετικά με την παράταση της αναστολής λειτουργίας των εργασιών του Πρωτοδικείου Λασιθίου μέχρι 7-12-2020.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δείτε εδώ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 30.11.20 - 07.12.20

Δείτε εδώ την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:76629 "Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως  και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 " ,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β  5255/28.11.202Ο

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε εδώ τη με Αρ.Πρωτ.2202/26.11.2020 προκήρυξη του Επιμελητηρίου Kέρκυρας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου