ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δείτε εδώ την προκήρυξη του Επιμελητηρίου Αργολίδας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Δείτε εδώ το με Α.Π.813/20.11.2020 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Δείτε εδώ τη με Α.Π.:2649/20.11.2020 προκήρυξη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου αναφορικά με την προθεσμία διόρθωσης πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και εδώ σχετικό υπόμνημα (ιστορικού Κτηματογράφησης και προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγραφών.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: Υπαγωγή και των δικηγόρων σε αυτή - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020) σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Για πρώτη φορά υπάγονται στο καθεστώς επιστρεπτέας προκαταβολής όλοι οι ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, και αυτών ακόμη που δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή και δεν απασχολούν εργαζομένους (σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3). Άρα και οι ατομικώς ασκούντες το επάγγελμα δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες.

Για τη λήψη της ενίσχυσης, ως ΜΟΝΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ορίζεται ότι, οι δικαιούχοι πρέπει να παρουσιάζουν μείωση στο άθροισμα του κύκλου εργασιών τους (τζίρος/τζίρος) μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτός θα δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς έτους (2019), όπως αναλυτικά ορίζεται στη συνημμένη ΚΥΑ, και αναλύεται λεπτομερώς στον συνημμένο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς να είναι μεγαλύτερος από τριακόσια (300) ευρώ.

Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1.000) ευρώ, εκ των οποίων 500 € συνιστούν επιχορήγηση (και δεν επιστρέφονται) και 500 € είναι επιστρεπτέα (δανειοδότηση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport), έως την 30η Νοεμβρίου 2020.

Δημοσιεύουμε σήμερα προς ενημέρωση και διευκόλυνση των συναδέλφων στην υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής Πρακτικό Οδηγό για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, που εκπόνησε για λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο λογιστής – φοροτεχνικός σύμβουλος της Ολομέλειας, Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

Επισυνάπτεται

α) το ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020 (εδώ)  και

β) ο Πρακτικός Οδηγός (εδώ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16.11.2020

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΡ. 31, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, TK 71307

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β 4899/6.11.2020) ΚΥΑ, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επιτόπια εξυπηρέτηση από τις δικηγόρους, ορίζεται ότι αυτή θα πραγματοποιείται τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και κατά τις ώρες 9-12.  Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στο mail skopaka@ktimatologio.grβάζοντας τίτλο στο θέμα του μηνύματος «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ».

  Η Προϊσταμένη του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου

Κόπακα Στρατονίκη

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 7.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020

Δημοσιεύεται εδώ ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κατά το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως 30.11.2020.

 

 

 

Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Πιερίας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Δημοσιεύουμε εδώ τη με Αριθ.Πρωτ.1243/Φ.130/11.11.2020 προκήρυξη του Επιμελητηρίου Πιερίας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού  Εμπορικού Μητρώου

 

 

 

 

Ανακοίνωση αναστολής ποινικών δικαστηρίων Λασιθίου

Δείτε εδώ