ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.01.2023

Ηράκλειο 24-1-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 20/1 συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου κ. Β. Κεγκέρογλου που αφορούσε στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1081/26-9-2022 επιστολή των Δημάρχου Ηρακλείου, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, που απευθυνόταν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή με αίτημα την τροποποίηση της με αρ. 111613/27-4-2021 απόφασης του και τον διαχωρισμό της ανέγερσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου από άλλα μη ώριμα έργα.

Ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Γ. Καραγιάννης κατά την απάντηση του, ανακοίνωσε ότι προκρίνεται εντέλει η λύση της σε πρώτο χρόνο δημοπράτησης της ανέγερσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου και της ανακατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου, ενώ θα ακολουθήσει μετά την ανεύρεση του κατάλληλου οικοπέδου η ανέγερση του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Χανίων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την ικανοποίηση του για τη ρητή, δημόσια ανακοίνωση του αρμοδίου Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αποτελεί επιβεβαίωση όσων επίμονα ο Δ.Σ.Η. υποστήριξε το προηγούμενο διάστημα και ταυτόχρονα δικαίωση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν διαχρονικά από τις Αρχές, τους βουλευτές Ηρακλείου, τον Δικηγορικό Σύλλογο και τους φορείς της πόλης, για την οριστική δρομολόγηση της ανέγερσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Αναμένουμε πλέον την απαρέγκλιτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος στο οποίο δεσμεύτηκε ο κ. Υφυπουργός:

α) Την τροποποίηση, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με το σχετικό έργο ΣΔΙΤ, στην οποία πλέον θα περιλαμβάνεται μόνον η ανέγερση του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου και η ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου και

β) Τη δημοπράτηση του έργου εντός του α’ τριμήνου του 2023.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η πόλη του Ηρακλείου πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να αποκτήσει το Δικαστικό Μέγαρο που της αρμόζει, για την απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης, προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

 Δείτε συνημμένη την επιστολή εδώ

 

 

Δελτίο Τύπου ΔΣΗ σχετικά με την με αρ. 1/2023 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο οποίος έχει ως βασική του αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα περί Δικηγόρων, την υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία και την διασφάλιση της λειτουργίας μίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης, η οποία απονέμεται πάντοτε στο όνομα του ελληνικού λαού, εκφράζει την βαθιά του ανησυχία σχετικά με την με αρ. 1/2023 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η εν λόγω γνωμοδότηση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον νομικό κόσμο της χώρας, αφενός λόγω της αμφιλεγόμενης γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Εισαγγελέα του ΑΠ στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφετέρου λόγω της αμφίβολης συνταγματικότητας περιεχομένου της.

Ειδικότερα, από την προσεκτική επισκόπηση του άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4938/2022 αλλά και της πάγιας γνωμοδοτικής τακτικής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, καταδεικνύεται ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί, όπως εν προκειμένω, να γνωμοδοτεί σε μεμονωμένο ερώτημα ιδιώτη, πολλώ δε μάλλον τηλεπικοινωνιακού παρόχου, ο οποίος ελέγχεται ήδη από την Ανεξάρτητη Αρχή και ο οποίος δύναται να καταστεί αντίδικος αυτής στο μέλλον ενώπιον Δικαστηρίου. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητά του περιορίζεται έτι περαιτέρω όταν το ερώτημα του ιδιώτη αφορά υπόθεση για τον επίμαχο Ν.5002/2022, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ και όταν είναι εν εξελίξει η ποινική έρευνα για το ζήτημα των «υποκλοπών».

Το δε περιεχόμενο της γνωμοδότησης καθ’ αυτής, σχετικά με το εύρος των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, οι οποίες κατά την άποψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περιορίζονται από το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.5002/2022, αποτελεί αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης ως προς τη συμβατότητά του με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος αλλά και με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Άλλωστε, η αποστολή και ανεξαρτησία της συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η οποία περιγράφεται με σαφήνεια στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Συντάγματος δεν καταλείπει περιθώριο αμφιβολίας ως προς το ότι: α) καμία άλλη εξουσία δεν μπορεί να παρεμποδίσει την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων της, πολλώ δε μάλλον κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, είναι δε ανάγκη να τονιστεί ότι η εν λόγω νεοπαγής διάταξη (άρθρο 4 παρ.7 Ν.5002/2022) δεν περιορίζει τις γενικές ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 6 παρ.1 του Ν.3115/2003). β) ο κοινός νομοθέτης δεν υπερισχύει των διατάξεων του Συντάγματος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να περιορίσει τις συνταγματικά αναγνωρισμένες αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, και γ) κανένα κρατικό ή δικαστικό όργανο δεν μπορεί να ασκεί προληπτικό έλεγχο ή εποπτεία στην ΑΔΑΕ, καθώς οι αποφάσεις της τελευταίας υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο.

Όταν, επομένως η Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του ΑΠ καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που ουσιαστικά περιστέλλει τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, που δεν απολαμβάνει επιστημονικής αποδοχής σχετικά με την εν προκειμένω τήρηση των συνταγματικών επιταγών, άγει δε περαιτέρω και σε ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων, η οποία θίγει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία που απολαμβάνουν τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, τότε ο νομικός κόσμος της χώρας καλείται με στεντόρεια μεν φωνή αλλά και με επιστημονική πληρότητα και θεσμική νηφαλιότητα να περιφρουρήσει και να προάγει την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                  ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Συνάντηση της Ολομέλειας με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου για τα προβλήματα στα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία

 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ αντιπροσωπείας της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας και του ΔΣΑ Δημήτρη Βερβεσό, τον Πρόεδρο του ΔΣΘ Δημήτρη Φινοκαλιώτη και τον Πρόεδρο του ΔΣΗ Νικόλαο Λογοθέτη, καθώς και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣΗ Νικόλαο Κουβίδη και τον Σύμβουλο του ΔΣ του ΔΣΑ, Ζώη Σταυρόπουλο, με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου, Δημήτρη Σταθάκη και υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να επιλυθούν τα τεράστια προβλήματα λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποθηκοφυλακείων.

Από την πλευρά του δικηγορικού σώματος αναδείχθηκαν τα μείζονα προβλήματα που ταλανίζουν τόσο τους δικηγόρους, όσο και τους πολίτες, κατά τις συναλλαγές τους με τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, και τα οποία έχουν μέχρι σήμερα αποτελέσει αντικείμενο επίμονων διαμαρτυριών :

• Η δραματική υποστελέχωση, οι μακρόχρονες καθυστερήσεις στην κατάθεση πράξεων και οι διοικητικές αβελτηρίες που έχουν ως αποτέλεσμα οι δικηγόροι (αλλά και οι πολίτες) να προσέρχονται έξω από τα κλειστά καταστήματα πολλές ώρες πριν την έναρξη του ωραρίου, για να σχηματίσουν μια άτυπη λίστα «ουράς», ενόψει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας που ισχύει στο εμπράγματο δίκαιο.

• Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η αλγεινή κατάσταση στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, το μεγαλύτερο της Αττικής, με πλήθος πράξεων και συναλλαγών, όπου η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής.

• Οι καθυστερήσεις στη χορήγηση πιστοποιητικών, στις μεταγραφές, στις κτηματολογικές διορθώσεις κλπ. εγγραφές, που προκαλούν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία και βλάπτουν την κτηματαγορά.

• Ο κίνδυνος για την απώλεια εμπράγματων δικαιωμάτων των πολιτών εξαιτίας της παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας για τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών, η οποία αν δεν παραταθεί (με πάγια ρύθμιση) θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών, με αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων ως δικαιούχων.

• Τα σημαντικά προβλήματα κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης και κατά τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προτάθηκαν τα εξής:

• Να προστεθούν υπάλληλοι στα ταμεία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, ιδίως στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, προκειμένου να περιοριστούν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

• Να ενισχυθεί ο φορέας με το αναγκαίο προσωπικό ώστε να μειωθεί ο χρόνος έκδοσης των πιστοποιητικών και καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων.

• Να επεκταθεί η συνεργασία μεταξύ των Δικηγορικών Συλλόγων και του Κτηματολογίου με την ανάθεση καθηκόντων και στους επιλαχόντες δικηγόρους στο Μητρώο Νομικών Εισηγητών, που ήδη λειτουργεί στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

• Αντί των διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών (με τελευταία την παράταση του άρθρου 39 ν. 4990/2022, για την οποία βλ. εδώ: https://bit.ly/3QNFbqo), να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση με την οποία να οριστεί επαρκής, καθολική και οριστική προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών και ταυτόχρονα να τροποποιηθούν οι δυσμενείς έννομες συνέπειες που επέρχονται από την άπρακτη παρέλευσή της, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Ν.2664/1998.

• Να συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος προς αντιμετώπιση των θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

• Να εδραιωθεί μόνιμη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ώστε να δίνονται άμεσα λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που παρατηρούνται. Είναι αυτονόητο ότι το δικηγορικό σώμα, ως εκ του θεσμικού του ρόλου, θα σταθεί αρωγός προκειμένου να εξομαλυνθούν οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες και να αντιμετωπιστούν τα οξυμμένα προβλήματα, που ταλαιπωρούν τους συναδέλφους, αλλά και τους πολίτες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΣΗ 19.01.23

Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι η βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου θα λειτουργήσει  κατ΄ εξαίρεση  ΠΕΜΠΤΗ 19/01/2023 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/01/2023 από ώρα 11:00 έως 15:00.

                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Δ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- 16.1.2023

Στη σύσκεψη που συγκάλεσε, σήμερα 16.1.2023, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με θέμα τα προβλήματα της Δικαιοσύνης, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός.

Στη συνάντηση μετείχαν , η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ΔΔ Δημήτριος Κωστάκης, η Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ευγενία Βελώνη και ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Γιώργος Διαμαντης

Επισυνάπτονται:

-Σημεία της τοποθέτησης του Πρόεδρου της Ολομέλειας εδώ

-Το δελτίο τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την συνάντηση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 17.01.2023

Δείτε εδώ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,την Πέμπτη 19/1/2023 και την Παρασκευή 20/1/2023

Το Αρχείο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ κατά τις ημέρες Πέμπτη 19/1/2023 και Παρασκευή 20/1/2023, λόγω εσωτερικής ανακατανομής του αρχειακού υλικού.

Η αναστολή λειτουργίας του ΑΡΧΕΙΟΥ, κατά τις ημερομηνίες αυτές κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να αξιοποιηθούν, κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο οι ούτως ή άλλως περιορισμένοι χώροι αρχείου που διαθέτει η υπηρεσία μας. Για το λόγο αυτό ζητούμε την κατανόηση όλων.

 

Ηράκλειο 16/1/2023

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προσδιορισμού

Μιχάλης Μαυρογένης

Ενημέρωση λειτουργίας Υποθηκοφυλακείων Αρκαλοχωρίου και Βιάννου

Δείτε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩN DPO ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 717/11-01-2022 ΑΔΑΜ 23PROC011974676 2023-01-11

Ανακοίνωση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου 13.01.23

H εκδίκαση των υποθέσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου στις 13.1.2023 θα γίνει στις 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του 1ου ορόφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου επί της οδού Σμύρνης 26.