Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: προεκφώνηση 06-09-2021

Δείτε εδώ

Ειρηνοδικείο Καστελλίου. πράξη λειτουργίας (30.08.2021 έως 06.09.2021)

Δείτε εδώ

Αποχή Δικηγόρων Δ.Σ.Η. από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών (02.09.21)

Με την με αρ.114/2-09-2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΗ έγινε δεκτή η εισήγηση  της  Ολομέλειας των ΔΣ Ελλάδος με την οποία παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων , μέχρι 30.9.2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που θα καθοριστεί, από την Συντονιστική Επιτροπή λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί, δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                               ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ

ΠΡΑΞΗ 973-2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 30.8.2021 ΕΩΣ 6.9.2021.pdf

Δείτε εδώ

ΝΕΑ ΚΥΑ-ΦΕΚ Β 3958/27.8.2021

Δείτε εδώ

Ειρηνοδικείο Καστελλίου. πράξη λειτουργίας (23.08.2021 έως 30.08.2021)

Δείτε εδώ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ (ΠΡΑΞΗ 13/2021)

Δείτε εδώ

ΝΕΑ ΚΥΑ -ΦΕΚ Β 3899/21.8.2021

Δείτε εδώ