Ειρηνοδικείο Καστελλίου. πράξη λειτουργίας (16.08.2021 έως 23.08.2021)

Δείτε εδώ

ΠΡΑΞΗ 967/2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 16.8.2021 ΕΩΣ 23.8.2021

Δείτε εδώ

ΝΕΑ ΚΥΑ -ΦΕΚ Β 3793 /13.8.2021

Δείτε εδώ

Προκήρυξη Δημάρχου με αρ. πρωτ. 75202/9-8-2021 για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία.

Με την με αρ. πρωτ. 75202/9-8-2021 προκήρυξη , ο Δήμαρχος προκηρύσει την πρόσληψη με επιλογή, δύο (2) θέσεων δικηγόρων στο Δήμο Ηρακλείου με πάγια αντιμισθία.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει και θα συνδέονται με το Δήμο Ηρακλείου με σχέση έμμισθης εντολής.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Πρωτοκόλλου,  Αγίου Τίτου 1,Τ.Κ 712 01) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  μέχρι 13 / 09 / 2021 Αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Νέα πράξη (194/2021) αναστολής λειτουργίας Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ

Μη λειτουργία των αρχείων κατά το μήνα Αύγουστο 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σας γνωρίζουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο 2021 τα αρχεία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (εντός Δικαστικού Μεγάρου, επί της οδού Αβέρωφ 27 και επί της οδού Ανωγείων 48) δεν θα λειτουργήσουν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις και μετά από έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας.

  Εκ της Διευθύνσεως της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 2.8.2021 ΕΩΣ 9.8.2021

Δείτε εδώ

Ειρηνοδικείο Καστελλίου. πραξη λειτουργίας (02.08.2021 έως 09.08.2021)

Δείτε εδώ