ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνεται από τα καταστήματα της Τράπεζας που λειτουργούν ήδη πανελλαδικά, για την εκτέλεση των προβλεπόμενων από το νόμο συναλλαγών.
 
 Η απεικόνιση των καταστημάτων  αυτών βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr.

Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 21775 /29.6.2015

Δείτε εδω

Δελτίο Τύπου αναφορικά με το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου ενόψει του επικείμενου δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του - ιδίως δε αυτών που αφορούν στην υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία και την άσκηση παρεμβάσεων, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 90 παρ. ζ’ Ν. 4194/2013) – δηλώνει, σύμφωνα με τη με αρ. 54/1-7-2015 κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου τα εξής:

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου δια της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ανώτατου θεσμικού συνδικαλιστικού μας οργάνου, άρθρωσε έγκαιρα προγραμματικό λόγο θεσμικής αντίδρασης στις ασκηθείσες πολιτικές των δανειστών σε βάρος τόσο του δικηγορικού σώματος, όσο και της κοινωνίας των πολιτών.

Θυμίζουμε την πρώτη θεσμική αντίδραση – δικαστική προσφυγή κατά των μνημονίων, του τέλους επιτηδεύματος, του ΕΝΦΙΑ, τη διεξαγωγή του πρώτου πανελλήνιου δικηγορικού δημοψηφίσματος κατά της επιχειρηθείσας τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με μείζον διακύβευμα την προστασία των συμφερόντων των πλέον αδυνάτων συμπολιτών μας – δανειοληπτών κ.λπ.

Τούτων δοθέντων και μη δυναμένων να αμφισβητηθούν από κανέναν, ο ΔΣΗ καλείται θεσμικά, σύμφωνα με τον ν. 4023/2011 αλλά και τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), να τοποθετηθεί νομικά στο δημόσιο διάλογο επί του επικειμένου δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος μας έφερε αντιμέτωπους με ουσιώδη προβλήματα επί του κύρους και του νοήματος του εν λόγω δημοψηφίσματος.Κατ’ αρχήν, ανακύπτουν τουλάχιστον επιφυλάξεις για την εκπλήρωση των βασικών διαδικαστικών εγγυήσεων που προβλέπει ο ν. 4023/2011 ως προς τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος. Όσον δε αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής μας στο δημόσιο διάλογο επί των ερωτημάτων που τίθενται, αυτό, για να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα, προϋποθέτει την προηγούμενη σαφή και πλήρη ενημέρωσή μας από αυτούς που ανέλαβαν την πρωτοβουλία. Προϋποθέτει την ασφαλή γνώση μας τόσο επί του αντικειμένου του δημοψηφίσματος όσο και των συνεπειών που θα έχει το «ναι» ή το «όχι». Η θεμελιώδης αυτή προϋπόθεση, η οποία δεν είναι κενός τύπος, αλλά ουσιαστική επιβεβαίωση του κράτους δικαίου, θεωρούμε ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω. Ούτε για μας ούτε βέβαια πολύ περισσότερο για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας που καλείται εντός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ίδιου και της χώρας.

Το έλλειμμα της αναγκαίας ενημέρωσης αποτυπώνεται άλλωστε στο ίδιο το περιεχόμενο του ψηφοδελτίου, όπου γίνεται παραπομπή σε δύο κείμενα, τα οποία ουσιαστικά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Σε αίτημα του ΔΣΑ για την αποστολή τους από τον αρμόδιο υπουργό, εστάλησαν μη επικυρωμένα κείμενα, χωρίς τα αναγκαία στοιχεία επισήμου εγγράφου (χρονολογία, υπογραφές, σφραγίδες, πιστοποίηση του εκδότη), σε σημείο που ήταν αδύνατη η επεξεργασία τους, προκειμένου το σώμα να διαμορφώσει μια τελική θέση,  θετική ή αρνητική.

Όπως είναι ευνόητο, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση του Ν. 4023/2011 (άρθρο 3 παρ. 2), το ερώτημα ενός δημοψηφίσματος δεν μπορεί να είναι ούτε ασαφές ούτε υπαινικτικό. Δεν μπορεί να αναζητούμε -εις μάτην- το πραγματικό του νόημα. Δεν μπορεί να παραμένουν κρυφά και άδηλα ερωτήματα.

Οι πληροφορίες για την κατάθεση νέων προτάσεων από την κυβέρνηση, δημιουργούν έτι περαιτέρω ερωτηματικά για το νόημα, το περιεχόμενο ή και τη σκοπιμότητα αυτού του δημοψηφίσματος.

Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος ενδεχομένως υποκρύπτει καταστρατήγηση της συνταγματικής απαγόρευσης διενέργειας δημοψηφισμάτων επί δημοσιονομικών θεμάτων. Βασίζεται σε στρέβλωση των νομικών εγγυήσεων με την σύντμηση των συνήθων εκλογικών προθεσμιών – ουσιώδη προϋπόθεση επαρκούς πληροφόρησης του λαού -, την παραπομπή του ερωτήματος σε κείμενα που δεν πληρούν καν τη νομική έννοια του «εγγράφου», αλλά και την πλήρη προχειρότητα ή τη μεθόδευση αναφορικά με κρίσιμα πρακτικά θέματα, όπως ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων και τη μορφή των ψηφοδελτίων. Πρόκειται για ζητήματα νομικού πολιτισμού, για τα οποία αρκούμαστε μέχρι στιγμής στην κατανυκτική σιωπή των αρμόδιων φορέων.

Ας σημειωθεί ότι η σύντμηση των προθεσμιών και η εν γένει τροποποίηση του σχετικού νόμου δια Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου – πρακτική που επανειλημμένως ως σώμα έχουμε καταδικάσει – και μάλιστα όταν αυτή πραγματοποιείται μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, καθώς και η δυσμενής οικονομική συγκυρία που επήλθε από αυτή, καθιστά προβληματική την ελεύθερη και ανόθευτη έκφραση του εκλογικού σώματος. Επιπροσθέτως επισημαίνουμε και την σημερινή θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης που απεφάνθη ότι οι συνθήκες διεξαγωγής του δημοψηφίσματος δεν πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ανεξαρτήτως των επιφυλάξεών μας και των σχετικών προβληματισμών που εκφράζουμε αναφορικά με τη νομιμότητα της διενέργειας του δημοψηφίσματος, ο ΔΣΗ καλεί τα μέλη του και τους πολίτες να πράξουν το επιβαλλόμενο από το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας καθήκον τους, με ψυχραιμία, νηφαλιότητα και κυρίως απόλυτο σεβασμό στην διαφορετική άποψη, διαφυλάσσοντας την ενότητα του ελληνικού λαού, που ούτως ή άλλως στην συντριπτική του πλειοψηφία και από την επόμενη ημέρα του δημοψηφίσματος θα αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα. Τέλος σε αυτό το πλαίσιο διαβεβαιώνουμε ότι τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου θα εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος υπό τον θεσμικό ρόλο του δικαστικού αντιπροσώπου.

 

Εκ του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4321/2015, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣ:
 
i)             ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΩΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ii)        ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΡΕΚΕΤΕ
iii)      ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΆΝΔΡΑΛΗ
iv)      ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΕΦΕΤΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
v)        ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 63 ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ – (UPLOADΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ PORTAL.OLOMELEIA.GR).
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 
vi)         ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΆΚΗΣ
 
 
Κύριοι Πρόεδροι,
 
            Βάσει του πλαισίου εφαρμογής της άριστης, διαχρονικής και άρτιας Πολιτικής συνεργασίας του Ανωτάτου Θεσμικού Οργάνου της Ολομέλειας των 63 Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, της Εκτελεστικής Γραμματείας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας και της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας, με τον Τομέα μας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών & Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών σας διαβιβάζουμε την ενημέρωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, ότι επίκειται παράταση έως και 31/07/2015, της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις διατάξεις του Νόμου 4321/2015, όπως ισχύει.
 
Παρακαλούμε θερμά όπως το ηλεκτρονικό μήνυμά μας αυτό, το αναρτήσετε αυτούσιο στους 71 ηλεκτρονικούς ιστότοπούς σας, για την ενημέρωση των Ελλήνων Νομικών μας.
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.-
 
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015
 
Ο Διευθυντής Ασφάλισης – Παροχών              Ο ενεργών υπάλληλος
 
Κωνσταντίνος Κούρκουλος                                Ηλίας Σαρρής – Τηλέφωνο 2103306148-9 / Εσωτερικό 8
 
 

«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015»

Διαβάστε εδώ την σχετική υπ'αριθ.19/2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Ενημερώνονται οι κ Συνάδελφοι για την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων λόγω του Δημοψηφίσματος από 30.6.2015 έως 8.7.2015. Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Πρόσκληση πρόσληψης συνεργατών ΔΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δ.Σ.Η προτίθεται να προσλάβει άμεσα, κατ’ άρθρο 95 παρ. 5 του Ν.4194/2013(Κώδικας Δικηγόρων),ένα (1) συνεργάτη δικηγόρο -μέλος του, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας του,(ταμείο, βιβλιοθήκη, γραμματεία κλπ) με αμοιβή.

Επίσης θα επιλεγεί άλλος ένας/μια δικηγόρος ως επιλαχών/ούσα, που θα προσληφθεί σε περίπτωση που υπάρξει αποχώρηση υπαλλήλου εντός 2 ετίας.

Θα προτιμηθούν οι συνάδελφοι:

  1. Που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους

  2. Με άριστη γνώση χειρισμού ΗΥ (word-excel-internet)

  3. Με άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική δήλωση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη γραμματεία του Δ.Σ.Η. το αργότερο έως τις 03-07-2015.

 

Ηράκλειο 24-06-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                                                                                          ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Ανακοίνωση για προσκόμιση στοιχείων ενόψει διανομής μερίσματος

Στις 10-06-2015 συνεδρίασε στα γραφεία του ΔΣΗ η επιτροπή μερίσματος και ενόψει της διανομής του, για το 1ο εξάμηνο του 2015,παρακαλούνται οι νέοι συνάδελφοι (2ετιας) που δεν έχουν προσκομίσει έναρξη επαγγέλματος στην γραμματεία του ΔΣΗ, καθώς και οι συνάδελφοι που οφείλουν ετήσιες εισφορές προηγούμενων ετών, να τακτοποιήσουν τα παραπάνω έως 17-06-2015, προκειμένου να μετέχουν σε αυτή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΤΗΣ 9ης Μαΐου 2015

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Αθήνα στα γραφεία του (Αχαρνών 29) στις 09/05/2015 και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

-Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2014
-Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2015
-Εγκρίθηκε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών προς το Λ.Ε.Δ.Ε., με διευκολύνσεις
(για να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διευκολύνσεων, καθώς και υπόδειγμα αίτησης, πατήστε εδώ)
-Συνέχιση και ένταση της προσπάθειας απευθείας ενημέρωσης των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., με κάθε μέσο ηλεκτρονικό και έντυπο και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων στους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στην ενημέρωση των νέων δικηγόρων που εγγράφονται στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ώστε να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του Λ.Ε.Δ.Ε. και να εγγραφούν σ’ αυτόν.
-Από 09/05/2015, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με την εκπρόθεσμη καταβολή των τετραμηνιαίων δόσεων συνδρομών, που λήγουν 30/4, 31/8 και 31/12 κάθε έτους.

(Σχετικό το άρθρο 4 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.).
-Εκδικάστηκαν 8 ενστάσεις των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά αποφάσεων του Δ.Σ.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης, καλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. και η Ένωση Αμ. Υποθηκοφυλάκων, να βοηθήσουν ενεργά και να αποστείλουν στις υπηρεσίες του Λ.Ε.Δ.Ε., καταστάσεις με τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς και τις διευθύνσεις των γραφείων των μελών τους, τις οποίες θα εμπλουτίζουν περιοδικά με την εγγραφή των νέων δικηγόρων ή υποθηκοφυλάκων, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η απευθείας ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών. Παράλληλα και για λόγους ασφαλούς ενημέρωσης του αρχείου του Λ.Ε.Δ.Ε. καλούνται να αποστείλουν καταστάσεις και για τους διαγραφέντες από το Σύλλογο για κάθε αιτία.

                                                  ΑΘΗΝΑ 12 ΜΑΪΟΥ 2015

                                                  Από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.