Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αναφορικά με την εκλογική αποζημίωση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περισσότερα...

Ανακοίνωση προς τους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

Δείτε εδώ

Νομική Βοήθεια προς τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου

 

 

Ηράκλειο 7-05-2014

                                                                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι κ. συνάδελφοι που επιθυμούν να συνδράμουν τα μέλη του εμπορικού συλλόγου Ηρακλείου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους που αφορούν στον ασφαλιστικό τους φορέα (ΟΑΕΕ –θεώρηση βιβλιαρίων υγείας, υγειονομική περίθαλψη, οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αυτών ,ΚΕΑΟ, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) παρακαλούνται να το δηλώσουν στη γραμματεία του Δ.Σ.Η. έως 12-05-2014 .

Από τη Γραμματεία του Δ.Σ.Η.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κύριοι Πρόεδροι,

Μετά από συνεχείς προσπάθειες της Υπηρεσίας μας και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το πρόβλημα της καταβολής του Δικαστικού Ενσήμου στις Δ.Ο.Υ. επιλύθηκε θεσμικά.
Έτσι όλοι οι Δικηγόροι της επαρχίας από εδώ και στο εξής θα πηγαίνουν στις Δ.Ο.Υ. για να πληρώσουν το Δικαστικό Ένσημο που αφορά το Τ.Υ.Δ.Ε., ως έσοδο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Ο Κωδικός Είσπραξης στις Δ.Ο.Υ. είναι ο: 83937.
Με τον τρόπο αυτό όλοι οι Δικηγόροι της Επαρχίας θ’ αποφεύγουν τις ατελείωτες ουρές στις Τράπεζες.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης-Παροχών
Κωνσταντίνος Κούρκουλος Ηλίας Σαρρής

 

 

 

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                 

                                             Αθήνα, 29.4.2014

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, μετά το νέο τελεσίγραφο του ΙΚΑ, για υπογραφή εντός 24ώρου προθεσμίας, του παράνομου συμφωνητικού με τους συνεργαζόμενους ανά υπόθεση δικηγόρους, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ) , μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Καταστροφή ποινικού αρχείου

Ανακοινώνεται ότι το ποινικό αρχείο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου εντός του Δικαστικού Μεγάρου στο οποίο φυλάσσονται ποινικές δικογραφίες από το 1990 έως το 2000, θα καταστραφεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαϊου 2014.

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών

Με συντονισμένες ενέργειες του Δικηγορικού Συλλόγου, σε ικανοποίηση σχετικού αιτήματος πλήθους Συναδέλφων, προβλέφθηκε, διά του υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1054299 ΕΞ/26-03-2014 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων/Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας/Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, η δυνατότητα τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι και τους Δικηγόρους, έως 31-03-2014 και αφορούν στη χρήση 2013, να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2013.

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, με δικό της έγγραφο, θα υποδείξει τον τρόπο λογιστικής απεικόνισης της σχετικής εγγραφής στα βιβλία των ελευθέρων επαγγελματιών.

Επειδή κατά τον χρόνο έκδοσης του ανωτέρω εγγράφου δεν είχε χορηγηθεί ακόμη από το Ε.Τ.Α.Α. η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων, ο Δικηγορικός Σύλλογος θα επανέλθει με νέο έγγραφό του, ώστε η ανωτέρω δυνατότητα να αφορά και στις ασφαλιστικές εισφορές, που θα καταβληθούν έως 31-05-2014.

Προς τον σκοπό πλήρους ενημέρωσης των Συναδέλφων, παρατίθεται κατωτέρω αυτούσιο το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Εγκύκλιος του Υπ. οικονομικών δίνει επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών.

Περισσότερα...

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Λειτουργεί από τις 6/4/2012.

Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομικής στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) απασχόληση και επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), γ) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.

Δείτε περισσότερα εδώ

 

 

 

Δήλωση Προέδρου ΔΣΑ, Βασίλη Αλεξανδρή, για Διατάξεις του Πρόσφατα Ψηφισθέντος Πολυνομοσχεδίου

              
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210 – 33.98.270, 71
                                                                                                                                                                                            01 Απρίλιος 2014

Δήλωση Προέδρου ΔΣΑ, Βασίλη Αλεξανδρή, για Διατάξεις του Πρόσφατα Ψηφισθέντος Πολυνομοσχεδίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Περισσότερα...

Αναστολή Εργασιών των Δικαστηρίων λόγω Εκλογών

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 20608οικ./28-3-2014 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στις 18 Μαΐου 2014 και των βουλευτικών εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Μαΐου 2014, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 14η Μαΐου 2014 έως και την 28η Μαΐου 2014.

Στην περίπτωση επανάληψης της διενέργειας περιφερειακών και δημοτικών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 30η Μαΐου 2014.

Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από τη 14η Μαΐου 2014 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα συνεχίζονται μετά την 30η Μαΐου 2014.

Κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται και η διενέργεια πλειστηριασμών