Ανακοίνωση αποχής 19.12.2019

 

 

 

 

Ηράκλειο 16-12-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την με αρ. 62/16-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η., αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους, στις 19-12-2019, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Η.