ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (LEGAL AID) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (LEGAL AID) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητας των Φύλων 2010-2013». Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών (τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες φιλοξενίας) για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής καθώς και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα βίας.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψε στις 6-6-2012 πρωτόκολλο συνεργασίας με την Γ. Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας (LEGAL AID) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, δηλαδή σε υποθέσεις: ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, βιασμού, παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών (trafficking) 
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εξασφαλίζει προς τα μέλη του Δ.Σ.Η που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τους αναγκαίους πόρους για:
την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας στις γυναίκες θύματα βίας οι οποίες προσφεύγουν στο Συμβουλευτικό Κέντρο γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο Ηράκλειο (Θησέως 18Α, τηλ:2810341387).
τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, σεμιναρίων που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις γυναίκες θύματα βίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

 Καλούνται οι συνάδελφοι (μέλη του Δ.Σ.Η) που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των δικηγόρων για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα βίας, να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του Δ.Σ.Η μέχρι 10-7-2012.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Νικόλαος Κουβίδης


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ                


Δείτε αναλυτικά πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ