Πρόσληψη Δικηγόρου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την Απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. αναφορικά με την πρόσληψη Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία καθώς και το σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης του Δ.Σ.Η.