Πράξη 426/2020 Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ την Πράξη ορισμού δικασίμων του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα παράτασης λειτουργίας των Δικαστηρίων.