Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

      Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 207 παρ. 1 και 208 παρ. 1 του Κώδικα Περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου με θέματα:

1. Γενική ενημέρωση (διπλότυπα, διανεμητικός, κ.λ.π)
2.  Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί  σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Κώδικα Περί Δικηγόρων την 12η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην ίδια αίθουσα.
Ηράκλειο, 10.7.2012

     Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Λαμπρινός                             Νίκος Κουβίδης