Εκδήλωση με θέμα:"Η χρηστή διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση":ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή"

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Η χρηστή Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή" την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα "Καστελλάκη" του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Διαβάστε εδώ αναλυτικά το σχετικό δελτίο τύπου