Ανακοίνωση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου για συνεργασία με Δικηγόρο

Η Ένωση Στυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου επιθυμεί να συνεργαστεί με Δικηγόρο του Δ.Σ.Η. Δείτε αναλυτικά πηροφορίες εδώ.