Πραγματοποίηση μέρους της άσκησης στα Δικαστήρια και στο ΣτΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Βελτίωσης των χρόνων απονομής της δικαιοσύνης με εφαρμογή του αρθ.33 ν.3910/2011, σας υπενθυμίζουμε ότι στις 16 Σεπτεμβρίου αρχίζει το εξάμηνο 16.09.2012-15.03.2013 για τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στα δικαστήρια της χώρας και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

-Αναλυτικά εδώ η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας&Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-Αναλυτικά εδώ η Πρόσκληση του ΔΣΗ αναφορικά με την παράταση του προγράμματος ΄Β Εξαμήνου (από 16.09.2012-15.03.2013)

- Αναλυτικά εδώ η Πρόσκληση του ΔΣΗ αναφορικά με την παράταση του προγράμματος ;Γ Εξαμήνου (από 16.09.2012-15.03.2013)

Οι αιτήσης συμμετοχής στο ως ανω πρόγραμμα θα γίνονται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας  10 ημερών απο την ανακοίνωση της παρούσας.