Προκήρυξη Διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων ΄Β εξεταστικής περιόδου 2012

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την προκήρυξη των σχετικών εξετάσεων.