ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 7.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020

Δημοσιεύεται εδώ η με αριθμό 1211/2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, που αφορά την λειτουργία του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου από 7/11/2020 έως 30/11/202